Mae Gŵyl Arall yn y Dre'

Bydd gŵyl arbennig yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng Nghaernarfon dros y penwythnos, a fydd yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, sgyrsiau a theithiau i ddenu’r sylw. 

 

Bydd Gŵyl Arall ar ei seithfed blwyddyn eleni ac fe aeth Lleol.cymru i holi un o’r trefnwyr, Nici Beech am y gweithgareddau fydd yn digwydd dros y penwythnos prysur. 

 

Meddai, "Mae ‘na ddigon o fiwsig - lot o seisynau trafod amrywiol yn ystod y dydd  - llenyddiaeth yn amlwg - mae Patick Mc Guinness, enillydd llyfr y flwyddyn eleni yn gwneud sesiwn b’nawn Sadwrn a Guto Dafydd yn lansio ei nofel i oedolion, Stad, hefyd bydd ychydig o wleidyddiaeth a hanes - mae taith Pryd Bydd Cymru, ble bydd Seimon Brooks a Daniel Williams yn trafod dyfodol ‘y genedl’ fore Sadwrn."

 

Ychwanegodd, "Mae na deithiau cerdded difyr gan Deian ap Rhisiart ac Angharad Tomos o gwmpas y dre, ynghyd a chrefft, natur a phethau difyr i blant."

 

Nid unig y mae’r Ŵyl o fewn muriau’r dref, ond mae hi hefyd yn mentro ar yr afon Menai hefyd, fel eglurodd, "Mae yna ddau drip cwch eleni - Gwyneth Glyn, Gwenan Gibbard a Gethin Griffiths yn canu alawon J Glyn Davies ar y Queen of The Sea. ac mae yna un sy’n cydfynd efo dathlu 150 mlynedd sefydlu‘r wladfa a chyoeddi llyfr i blant Twm Bach ar y Mimosa."

 

Gigs yn y Castell

 

Un o uchafbwyntiau’r Ŵyl eleni fydd y gigiau yng Nghastell Caernarfon, gyda Geraint Jarman yn gorffen a’r bytholwyrdd Meic Stevens yn swyno, ‘Mi ydan ni’n lwcus ein bod yn gallu defnyddio’r Castell, diolch i Cadw. Dyma’r trydydd tro i Geraint Jarman chwarae yn y Castell unwaith ddwy flynedd yn ol ac unwaith ym 1983 yn ystod gŵyl y cestyll - mae pethau wedi newid erbyn hyn!"

 

Melltith ar y Nyth

 

Mae Nici yn edrych ymlaen yn enwedig at brosiect Melltith ar y Nyth, sef perfformiad o ganeuon opera roc Endaf Emlyn a Hywel Gwynfryn o 1975 gyda rhai artistiaid amlwg y Sin Gerddoriaeth Gymraeg heddiw yn perfformio, meddai, "Nos Sul mi ydan ni’n llwyfannu prosiect Melltith ar y Nyth sydd wedi denu lot fawr o sylw a diddordeb. Gruff ab Arwel ydi cyfarwyddwr cerddorol y prosiect ac mae Georgia Ruth Williams, Rhys Meirion ac Elin Fflur ymhlith yr enwau fydd yn cymryd rhan a bydd Candelas yn cloi yr wyl yno."

 

Cefnogaeth

 

Mae’r Ŵyl erbyn hyn wedi ehangu cryn dipyn ers y dechrau ac mae Nici’n dweud bod y tîm yn ddiolchgar i lawer o bobl am y cymorth, "Dydio o’m yn hawdd trefnu, ond mi ydan ni’n mwynhau. Criw bach ohonon ni sydd wrthi ond  mae  yna  help ar gael a mi ydan ni’n cydweithio efo pobl yn lleol - mi ydan ni wedi bod yn lwcus o gael benthyg adnoddau a gwasanethau gan rai a ‘chydig o gefnogaeth ariannol gan rai cwmniau. Mae’r Cyngor Tref yn gefnogol iawn i ni - mae’r maer hyd yn oed wedi gwirfoddoli i stiwardio yn gig Jarman nos Sadwrn!"

 

Os ydych am fentro i Gaernarfon dros y penwythnos, bydd yna raglen brint ar gael ar hyd y dre a thu hwnt ac yn siop lyfrau Palas Print  lle bydd modd cael prynu tocynnau. Os nad ydych yn byw yn lleol, fe ellir cael copi o’r rhaglen yn llawn ar y wefan a dolen i brynu tocynnau.