ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 1005 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.208.202.194
    REMOTE_PORT : 14276
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=gwyl-o-gerddoriaeth-arbrofol-a-meddyliau-amgen-yn-y-bae
    REQUEST_URI : /blog/gwyl-o-gerddoriaeth-arbrofol-a-meddyliau-amgen-yn-y-bae.html

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyliau amgen yn y bae

24/04/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Datblygu yn dychwelyd

Cynhelir Gŵyl CAM '15 dros y penwythnos yng Nghanolfan y Milennium ym Mae Caerdydd, a fydd yn lwyfan i ‘gerddoriaeth arbrofol ac artistiaid arloesol a meddyliau amgen o Gymru a thu hwnt’, tra y bydd y band eiconig Datblygu yn perfformio’n fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. 

 

Mae'r ŵyl undydd sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn dod â rhai o artistiaid amgen mwyaf dylanwadol Cymru gyda rhaglen gyffrous o drafodaethau, gosodiadau sain, sinema a pherfformiadau byw gyda'r nos yn cynnwys y Pencadlys. 

 

Uun o uchafbwyntiau’r penwythnos yw fod arloeswyr ôl-pync chwedlonol, Datblygu, yn perfformio yng ngŵyl gyntaf CAM eleni ac yn ymddangos yn fyw am y tro cyntaf ers y 1990au.

 

Yn ogystal â bod yn ŵyl flynyddol newydd, mae CAM hefyd yn gweithredu fel sioe radio wythnosol o'r enw 'Cam o'r Tywyllwch' (ar Radio Cardiff ac yn achlysurol ar Resonance FM) ac ar fin lansio cylchgrawn digidol newydd a sinema ar-lein - hafan i feddyliau amgen.

 

Datblygu

 

Cafodd Datblygu eu disgrifio yn aml fel "the Welsh Fall" a hwythau ar flaen y don newydd o fandiau tanddaearol Cymraeg a ysbrydolodd genhedlaeth newydd o gerddorion yng nghanol yr 80au. Roeddent yn llais i genhedlaeth ddadrithiedig gyda'u cerddoriaeth syfrdanol a sylwebaeth gymdeithasol craff.

Fe'u ffurfiwyd yn Aberteifi yn 1982 gan yr ysgrifennwr David R. Edwards a T. Wyn Davies, cyn i'r aml-offerynnwr/cyfansoddwr Patricia Morgan ymuno yn 1984. Erbyn hynny, roedd pedwar casét wedi cael ei ryddhau gan y grŵp, sef Amheuon Corfforol,Trosglwyddo'r Gwirionedd, Fi Du a Caneuon Serch I Bobl Serchog.

Aethant ymlaen i ryddhau pum albwm wedi hynny - o'r clasuronWyau, Pyst a Libertino, i bob un o'r pum sesiwn John Peel yn ogystal â'r albwm Erbyn Hyn a ryddhawyd y llynedd yn dilyn bron i ddegawd o dawelwch.

 

"Mae tirwedd themau y caneuon newydd yn hen gyfarwydd i ddilynwyr y bardd cenedlaethol David R. Edwards. Mae’r casgliad yma yn cyffwrdd ar chwant a diffyg chwant, cariad, tyfu’n hen, rhyddid personol a pwyse byw yng nghanol uffern y diwydiant amaethyddiaeth, addysg a phop yma yng Nghymru! Mae hi’n gwbl glir fod ysbryd herfeiddiol cerddoriaeth amgen Cymraeg yn fyw ac yn iach a’n gwbl saff yn nwylo y ddau athrylith yma …i’w barhau……" (Ankstmusik)

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net