Gŵyl Rhif 6 yn cloi mewn steil

05/09/2016

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Roedd Gwyl Rhif 6 eleni yn Portmeirion wedi bod yn benwythnos arall i’w gofio, gyda Noel Gallagher gynt o fand o Oasis yn gorffen y penwythnos glawog dros ben.

Roedd bandiau ac artistiaid fel Swnami, Topper, R seiliog, Meic Stevens, Cowbois Rhos Botwnnog, Band Llareggubb, Geraint Jarman, Palenco, HMS Morris wedi darparu’r adloniant Cymraeg, gyda Super Furry Animals ar y prif lwyfan yn denu miloedd, gan chwarae eu clasuron cyfarwydd.

 

Fe wnaeth yr Ŵyl unigryw ddenu miloedd o Gymru a thu hwnt i’r pentref eidalaidd ac nid oedd eleni yn eithriad ond mi achosodd y gwynt a’r glaw trwm broblemau mawr i’r trefnwyr eleni, wrth i lawer o bobl geisio tynnu eu ceir o’r llifogydd. Serch y glaw a'r gwynt, roedd degau o weithgareddau amgen ar hyd a lled y pentref wedi cyfrannu at brofiad bendigedig yr Ŵyl hon eto eleni, sydd ymhlith y mwyaf diddorol yng Ngwledydd Prydain. 

 

Dyma uchafbwyntiau'r penwythnos: