Gwynedd yn seithfed trwy Brydain gyda sgôr hylendid bwyd

27/02/2015

Categori: Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gwynedd yn seithfed drwy Brydain

Mae’n olygfa gyfarwydd erbyn hyn i weld arwyddion gwyrdd mewn busnesau sy’n darparu bwyd dros Gymru ond mae Cyngor Gwynedd wedi rhagori yn y maes hwn, gan ddod yn seithfed drwy Brydain gyda effeithiolrwydd sustem hylendid mewn busnesau bwyd. 

 

Cynhaliwyd arolwg ymhlith awdurdodau lleol ledled Prydain gan gylchgrawn defnyddwyr Which yn rhifyn mis Mawrth, yn mesur pa mor dda y mae busnesau yn cydymffurfio gyda gofynion hylendid. 

 

Ers mis Tachwedd 2013, mae ofynnol i fusnesau bwyd yng Nghymru ddangos sgôr bwyd mewn man amlwg yn eu busnes. Yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban nid yw’n ofynnol i ddangos sgôr fwyd. Daeth Cymru yn gydradd gyntaf gyda Gogledd Iwerddon ar 89%, o ran canran o fusnesau oedd yn cydymffurfio gyda dangos y sgôr hylendid. Yn ol yr arolwg, roedd awdurdod Powys ymhlith yr awdurdodau lleol sydd wedi gwella fwyaf o ran y modd y mae busnesau yn cydymffurfio. 

 

Fe gysylltodd Lleol.Cymru gyda Chyngor Gwynedd yn gofyn am ymateb ond nid oeddynt yn barod i roi sylw ar y mater. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net