Gwynfor Dafydd o Donyrefail yn ennill y Gadair

02/06/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Enillydd y gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 oedd Gwynfor Dafydd o Donyrefail.

Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno i’r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam.

 

Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  Mae’n gobeithio mynd i Goleg yr Iesu yng Nghaergrawnt y flwyddyn nesaf i astudio Sbaeneg ac Almaeneg ab initio.

 

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Hywel Griffiths a Gwenallt Llwyd Ifan.   Wrth draddodi dywedodd Hywel, “Cymoedd ôl-ddiwydiannol De Cymru yw ei bwnc ac mae’n debyg yr ysbrydolwyd ei waith gan raglen negyddol gan y BBC ynglŷn â’r tlodi yno.  Mae wedi llwyddo i gyfathrebu ei angerdd a’i ddicter yn gelfydd ynddi, mewn arddull ddyfeisgar a dychmygus ac mae’n gwbl deilwng o’r gadair eleni.”

 

Mae Gwynfor wedi bod yn cystadlu ar lwyfan yr Urdd mewn cystadlaethau unigol a gydag Adran Bro Taf – yn clocsio, dawnsio gwerin a llefaru.

 

Ysbrydoliaeth

 

Mae amryw wedi ei ysbrydoli a’i gefnogi dros y blynyddoedd.  Dywedodd, “Hoffwn gydnabod fy nyled i Mererid Hopwood a gyflwynodd y gynghanedd i mi, i Cyril Jones am fy nysgu sut i feistroli’r grefft, i dîm Talwrn Tir Iarll am y profiadau barddol ac yn bennaf i Catrin Rowlands, fy athrawes Gymraeg, am ei chefnogaeth a’i chyngor anffaeledig ers i mi gyrraedd Ysgol Llanhari ym mlwyddyn saith.”

 

Siôn Jenkins o Ranbarth Penfro ddaeth yn ail o dan y ffug enw ‘Mustapha’, gyda Gethin Wynn Davies o Ranbarth Caerdydd a’r Fro yn drydydd o dan y ffug enw ‘Y Cwlpred’.  Caiff seremoni’r cadeirion ei noddi gan Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans a’r gadair yn cael ei rhoi gan Gyfeillion Papur Fama.