Gŵyl Arall yr orau eto

21/07/2015

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Tyrrodd bron i 2000 o bobl i Gaernarfon dros y penwythnos i fwynhau gwledd o ddiwylliant yn y seithfed Gŵyl Arall, gyda’r trefnwyr yn datgan mai dyma’r wyl fwyaf llwyddiannus eto.

 

Roedd Caernarfon yn ferw o o weithgaredd, wrth i nifer o ddigwyddiadau gael eu cynnal ar hyd a lled y dref mewn sawl lleoliad trawiadol.

 

O lansio llyfrau, i fordeithiau ar y môr, o drafod gwleidyddiaeth i nosweithiau comedi a gigiau roc a rol, roedd yr amrywiaeth yr Wŷl eleni yn amlwg.

 

Dywedodd un o’r Trefnwyr, Nici Beech, “fod yr wyl eleni wedi bod yn llwyddiant ysgubol, mae’r digwyddiadau ar hyd y dref wedi bod yn boblogaidd tu hwnt”, meddai, “gyda sawl un yn llawn i’r ymylon, ymhlith yr uchafbwyntiau oedd perfformio Melltith ar y Nyth ar y nos Sul a’r brenin Geraint Jarman yn cloi’r nos Sadwrn, a hynny mewn lleoliad anhygoel o fewn muriau’r castell "

 

Seithfed gŵyl 

 

 Yn ôl Nici, “Mae’r ffigwr saith yn rhif lwcus yn ol y beibl, ac mi oedd rhif 7 yn lwcus inni hefyd wrth i’r seithfed Gwyl Arall fod y mwyaf llwyddiannus eto, gyda’r haul yn gwenu.”

 

Mae Nici Beech yn teimlo fod Gwyl Arall yn unigryw, fel yr eglurodd, “Ychydig o wyliau yn y byd sy’n gallu brolio y fath leoliad, gyda llond gwlad o gerddoriaeth gyfoes mewn castell canoloesol. Ond yr ydym yn ddiolchgar i Cadw am gael benthyg y castell ac yn diolch i’r Cyngor Tref am y gefnogaeth, ac am nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.”