Gŵyl Fwyd Caernarfon yn mynd ar y tren

13/09/2019

Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal taith arbennig i'r teulu ar Reilffordd Eryri o Gaernarfon i Waunfawr i fwynhau gerddi godidog Antur Waunfawr ddydd Sadwrn nesaf.

Mae’r ŵyl, sydd am ddim i’r cyhoedd, yn dathlu cogyddion, gwneuthurwyr a gwerthwyr bwyd yr ardal. Er mwyn gallu cynnal gŵyl am ddim mae’r trefnwyr gwirfoddol yn cynnal digwyddiadau codi arian trwy gydol y flwyddyn gan ddechrau gyda’r taith trên arbennig i'r teulu. 

 

Bydd cyfle i deuluoedd weld golygfeydd ysblennydd Eryri o ffenestri’r trên bach, gyda taith gerdded o orsaf Waunfawr i safle’r Antur gan ddysgu am natur yr ardal. 

 

Gydag Antur Waunfawr yn dathlu eu penblwydd yn 35 eleni bydd cyfle dydd Sadwrn i fwynhau gerddi’r sefydliad ac i flasu rhai o gynnyrch yr ardd gegin a’r berllan. 

 

Dywedodd Menna Jones, prif weithredwraig Antur Waunfawr;  "Rydym yn falch o gefnogi Gŵyl Fwyd Caernarfon eleni wrth gydweithio i gynnal digwyddiad ar y cyd gyda'r ŵyl a'r Rheilffordd Ucheldir Cymru. 

 

"Fel menter gymdeithasol sy'n cynnig gwaith a hyfforddiant i unigolion gydag anableddau dysgu, bydd y diwrnod agored ar ein safle Waunfawr yn cynnig cyfle i gael blas ar yr holl weithgareddau iechyd a llesiant sy'n digwydd o fewn yr Antur. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel beicio addasol, boccia, garddio, canu, gweithgareddau sensori a mwy. Bydd hefyd yn gyfle i gyfarfod staff ac aelodau'r bwrdd rheoli. 

 

Amrywiaeth o gynnyrch ar werth

 

Ychwanegodd Menna Jones, ‘Bydd cerddoriaeth, barbeciw (tywydd yn caniatáu!) a bar ar y safle, a bydd hefyd amrywiaeth o gynnyrch yr Antur ar werth. Rydym yn cynnal stondin yn yr Ŵyl Fwyd bob blwyddyn a bydd hyn felly yn gyfle arall i brynu cynnyrch yr Antur, sy'n cynnwys pobi cartref a chrefftau arbennig wedi'u wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu." 

 

Mae mwy o wybodaeth i’w ddarllen ar wefan neu ewch i’r dudalen Facebook am fwy o wybodaeth.