Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu deng mlynedd ym mis Medi

29/07/2019

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bartneriaeth gyda BBC Gorwelion a Tafwyl i ddathlu pen-blwydd yr Ŵyl Fwyd yn 10 oed.

Bydd rhai o gerddorion mwyaf disglair Cymru yn swyno’r cynulleidfaoedd ar Fedi 7fed a'r 8fed.

 

Yn ogystal â llond gwlad o fwyd, diod a chrefftau, bydd rhaglen o berfformiadau byw cyffrous yn nifer o adeiladau hanesyddol yr Amgueddfa.

 

Dywedodd Mared Maggs, Pennaeth Digwyddiadau Amgueddfa Cymru: “Mae hon yn flwyddyn gyffrous i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan, wrth inni gynnal y digwyddiad am y 10fed tro. Pa ffordd well o ddathlu’r achlysur, na chydweithio gyda Tafwyl a BBC Gorwelion i drefnu perfformiadau gan rai o gerddorion talentog Cymru?”

 

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr BBC Gorwelion: “Rydym yn edrych ymlaen at ddod â cherddoriaeth i Sain Ffagan, a gweld yr amgueddfa’n dod yn fyw gyda seiniau Cymru gyfoes. Bydd hi’n gyffrous

dathlu diwylliant cyfoes Cymru ochr yn ochr â’i hanes. Eleni bydd llwyfannau newydd yn Llys Llywelyn, ar Lawnt Gwalia, yn y coed, ac yn Eglwys Sant Teilo. Mae’n argoeli i fod yn benwythnos i’w gofio.”

 

Dywedodd Aled Wyn Phillips o Tafwyl: “Rydym yn teimlo’n hynod gyffrous i gydweithio gyda Sain Ffagan a BBC Gorwelion mewn gŵyl a lleoliad sydd mor eiconig ac unigryw.  Dyma gyfle gwych i ni ymestyn enw da Tafwyl a chyflwyno rhai o artistiaid cyfoes a gorau Cymru i gynulleidfa newydd.”

 

Ynghyd â’r gerddoriaeth, bydd cyfle i ymwelwyr â Sain Ffagan flasu a phrynu cynnyrch o dros 80 o stondinau ymysg yr adeiladau hanesyddol, a bara a chacennau o fecws yr Amgueddfa.

 

O brydau traddodiadol Cymru i fwyd stryd blasus yn amrywio o bizzas cwmni Ffwrnes i gawsiau lleol.  

Bydd yr Amgueddfa ar agor tan 7pm ar ddydd Sadwrn 7 Medi, er mwyn galluogi ymwelwyr i wneud y mwyaf o’r ŵyl.

 

Rhaglen  

 

Bydd y rhaglen lawn o weithgareddau yn cael ei chyhoeddi ar wefan yr Amgueddfa yn nes at y digwyddiad.

 

Mae mynediad am ddim i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan. Parcio yn £5. Ceir mwy o fanylion yma.