Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu'r degawd gyda cherddoriaeth fyw

04/09/2019

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd rhai o gerddorion mwyaf disglair Cymru yn swyno’r cynulleidfaoedd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru y penwythnos hwn wrth i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan ddathlu degawd.

Yn ogystal â llond gwlad o fwyd, diod a chrefftau, bydd rhaglen o berfformiadau byw cyffrous wedi’i churadu gan Tafwyl a BBC Gorwelion. Bydd perfformwyr yn cynnwys Kizzy Crawford, Lleden, The Gentle Good, Aled Rheon, Wonderbrass, Y Cledrau, Little Folk, Hana2k, Rosehip Teahouse, NoGood Boyo and Brigyn, a llawer mwy.

 

Dywedodd Mared Maggs, Pennaeth Digwyddiadau Amgueddfa Cymru: “Mae hon yn flwyddyn gyffrous i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan, wrth inni gynnal y digwyddiad am y 10fed tro. Pa ffordd well o ddathlu’r achlysur, na chydweithio gyda Tafwyl a BBC Gorwelion i drefnu perfformiadau gan rai o gerddorion talentog Cymru?”

 

Dywedodd Bethan Elfyn, Rheolwr BBC Gorwelion: “Rydym yn edrych ymlaen at ddod â cherddoriaeth i Sain Ffagan, a gweld yr amgueddfa’n dod yn fyw gyda seiniau Cymru gyfoes. Bydd hi’n gyffrous dathlu diwylliant cyfoes Cymru ochr yn ochr â’i hanes.

 

Eleni bydd llwyfannau newydd yn Llys Llywelyn, ar Lawnt Gwalia, yn y coed, ac yn Eglwys Sant Teilo. Mae’n argoeli i fod yn benwythnos i’w gofio.”

 

Dywedodd Aled Wyn Phillips o Tafwyl: “Rydym yn teimlo’n hynod gyffrous i gydweithio gyda Sain Ffagan a BBC Gorwelion mewn gŵyl a lleoliad sydd mor eiconig ac unigryw.  Dyma gyfle gwych i ni ymestyn enw da Tafwyl a chyflwyno rhai o artistiaid cyfoes a gorau Cymru i gynulleidfa newydd.”

 

Ynghyd â’r gerddoriaeth, bydd cyfle i ymwelwyr â Sain Ffagan flasu a phrynu cynnyrch o dros 80 o stondinau ymysg yr adeiladau hanesyddol, a bara a chacennau o fecws yr Amgueddfa.

 

Bwyd i’ch temtio

 

O brydau traddodiadol Cymru i fwyd stryd blasus, dyma rai o’r stondinau fydd yma i’ch temtio:

Cavavan, Williams Brothers Ciders, Pizza Ffwrnes, Grazing Shed, Pakora Pod, Fudge Pots, The Old Board Company, The Welsh Cheese Company,  The Welsh Confection, Blaenafon Cheddar Company, Ele’s Little Kitchen, Glam Lamb, Little Marakesh, Meat and Greek, Mr Croquewich, Stedman Brothers, The Queen Pepiada, Tram Dogs Street Food, Little Grandma’s Kitchen, Coity Bach ac Oasis.

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor tan 7pm ar ddydd Sadwrn 7 Medi, er mwyn galluogi ymwelwyr i wneud y mwyaf o’r ŵyl.