Hanes y blynyddoedd blewog gyda'r Super Furries

24/04/2015

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Super Furry Animals

Wrth i’r Super Furry Animals ddeffro o’i drwmgwsg, ymunwch â’r grŵp mewn dogfen adolygiadol fydd yn ein tywys ar daith trwy eu gyrfa 20 mlynedd.

 

Mewn rhaglen ddogfen arbennig Super Furry Animals: Y Blynyddoedd Blewog ar S4C heno, fe gawn fynediad ecsgliwsif i yrfaoedd aelodau band roc y Super Furry Animals. Mae’r grŵp, a gafodd ei ffurfio yng Nghaerdydd, yn paratoi i berfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf ers chwe blynedd gyda thaith chwe gig ym mis Mai, yn ogystal â sawl prif set mewn gwyliau cerddoriaeth.

 

Bydd y ddogfen un awr yn edrych yn ôl ar yrfa y band drwy ddeunydd archif. Mae hefyd yn cynnwys sylwebaeth ecsgliwsif gan aelodau’r band – Gruff Rhys, Huw Bunford, Guto Pryce, Cian Ciaran a Dafydd Ieuan – wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y gigs.

 

Yn defnyddio deunydd archif prin, byddwn yn dathlu stori anhygoel y grŵp sydd wedi cael dros ugain o ganeuon yn deugain uchaf y siartiau a nifer o albymau llwyddiannus yn y deg uchaf. Cawn weld cyfweliadau ecsgliwsif, lluniau archif, ffilmiau cartref  personol aelodau’r band a gwaith ffilm tu ôl y llen ynghyd â pherfformiadau byw o ŵyl Glastonbury, Top of the Pops a Later with Jools Holland.

 

Meddai Gruff Rhys, prif ganwr y Super Furry Animals, “Dyma gofnod ffilm o’n blynyddoedd blewog – ugain blwyddyn fythgofiadwy! Mae’n anodd credu weithiau fod y gweledigaethau yn y ddogfen yma wedi digwydd o gwbl.”

 

Bydd y ddogfen yn rhoi darlun o yrfa’r band sydd wedi cyflwyno caneuon a cherddoriaeth cyfrwng Cymraeg i gynulleidfaoedd yn rhyngwladol. Bydd aelodau’r grŵp yn cofio am rai o’r pethau unigryw y gwnaethon nhw fel prynu tanc a’i lenwi gydag offer sain ac am fynd ar daith gyda bwystfilod balŵn 60-troedfedd.

 

Mwng

 

Mae 2015 yn nodi ugain mlynedd ers i’r Super Furry Animals arwyddo cytundeb gyda’r cwmni recordiau Creation Records a phymtheg mlynedd ers iddynt ryddhau’r albwm llwyddiannus cyfrwng Cymraeg, Mwng. 

 

Ar Fai 1af fe fydd Mwng yn cael ei ail-ryddhau ac ar yr un diwrnod, fe fydd eu taith yn cychwyn gyda thair gig yng Nghaerdydd.  Yr wythnos olynol, fe fyddan nhw’n perfformio yn Glasgow, Manceinion a’r O2 Academy yn Brixton, Llundain.

 

Bydd y rhaglen ymlaen heno am 9.30yh. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net