Hanes yr oesoedd canol yn dod yn fyw

11/02/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Hanes y tywysogion

Fe fydd hanes yr oesoedd canol nawr yn fyw ar flaenau bysedd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, diolch i ddatblygiad adnoddau digidol cyffrous gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Bwriad y prosiect, sy’n cael ei arwain gan Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg y brifysgol a’i ariannu gan y Coleg Cymraeg, yw hyrwyddo astudio hanes yr oesoedd canol yn gyffredinol i fyfyrwyr prifysgol a disgyblion blwyddyn 12 a 13 mewn ysgolion uwchradd.

 

Yn 2011 a 2012 fe benodwyd dau o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg ym maes hanes yr oesoedd canol, ym Mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg. Bydd yr adnoddau newydd hyn, felly, yn atgyfnerthu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd eisoes ar gael mewn prifysgolion yng Nghymru.

 

Meddai Cerys Hudson, Swyddog y prosiect: “Bydd yr adnoddau’n gymorth i fyfyrwyr i drin a thrafod testunau drwy gyfrwng y Gymraeg a byddant ar gael i fyfyrwyr ym mhob prifysgol yng Nghymru a thu hwnt. Gobeithir y bydd adnoddau o’r fath yn denu rhagor o fyfyrwyr i astudio hanes yr oesoedd canol yn y brifysgol, yn ogystal â bod o ddiddordeb ehangach i unrhyw un sydd yn awyddus i ddysgu mwy am ein gorffennol.”

 

Bydd detholiad amrywiol o ffynonellau’n cael eu cyhoeddi’r mis hwn – yn eu plith: Gerallt Gymro ac Oes y Tywysogion yng Nghymru, hanesyddiaeth yr oesoedd canol, detholiadau o ffynonellau wedi'u cyfieithu a chwisiau.

 

Bydd rhagor o adnoddau yn cael eu hychwanegu i’r casgliad wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net