Hanner miliwn o wrthrychau Amgueddfa Cymru ar-lein

Am dros ganrif, bu Amgueddfa Cymru yn casglu gwrthrychau sy'n adlewyrchu hanes a chymeriad unigryw Cymru. Ond am y tro cyntaf, bydd hanner miliwn o gofnodion o'r casgliadau i'w gweld ar Casgliadau Ar-lein, ar wefan yr Amgueddfa.

Diolch i gefnogaeth chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, gall unrhyw un sy'n ymweld â gwefan yr Amgueddfa bori trwy'r casgliadau, sy'n cynnwys miloedd o wrthrychau eiconig o Gymru.

 

O'r bobl gynharaf i'r Chwyldro Diwydiannol, ac o Gymru fodern i'r Canol Oesoedd – mae 516,358 o eitemau wedi'u digideiddio, er mwyn i bawb allu ymchwilio a chwilota yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru.

 

Mae cofnodion o'r casgliadau archaeoleg, hanes, celf a diwydiant nawr i'w gweld, yn ogystal â dros 40,000 delwedd o safon uchel – fydd yn caniatáu i bobl chwilio am hanes sy'n berthnasol iddyn nhw, neu ddarganfod rhai o drysorau'r gorffennol.

 

Mae'r Casgliadau Ar-lein yn cynnig mynediad unigryw at y casgliad cenedlaethol, ac yn rhoi syniad o beth yn union y mae curaduron yn ei weld wrth ymchwilio i wrthrychau a chynllunio arddangosfeydd.

 

Cyrraedd cynulleidfa fwaf posibl

 

Dywedodd Chris Owen, Rheolwr y We, Amgueddfa Cymru: "Mae'r Casgliadau Ar-lein yn garreg filltir enfawr, o ran cyrraedd y gynulleidfa fwyaf posibl a rhoi'r casgliadau ar y we.

 

"Dim ond y dechrau yw hyn. Mae'n gyffrous i feddwl sut y bydd pobl yng Nghymru a thu hwnt yn archwilio'r gwrthrychau hyn, ffurfio cysylltiadau, adeiladu straeon o'u cwmpas ac ychwanegu at ein stôr o wybodaeth."

 

Mae uchafbwyntiau'r Casgliadau Ar-lein yn cynnwys: dant rhinoseros cynhanesyddol o ogledd Cymru, gemwaith aur dirgel o Geredigion, awyren wedi'i hadeiladu yng nghartref rhywun yng Nghaerdydd, a hyd yn oed Sefydliad Gweithwyr, gyda llyfrgell ac ystafell biliards. 

 

Mae cyfle i chi chwilota ymhlith y casgliad.