Heddiw'n ddiwrnod di-geir yng Nghaerdydd

22/09/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr oedd trigolion a chymudwyr Caerdydd yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref heddiw a defnyddio dulliau eraill i deithio i mewn i Gaerdydd ac allan ohoni.

Fe fu Plas-y-Parc yng Nghathays ar gau i bob cerbyd o 8pm ar 21 Medi tan hanner nos 22 Medi i alluogi sefydlu marchnad bwyd gan gynnwys arddangosiad trafnidiaeth i roi gwybodaeth a chyngor ar drafnidiaeth gynaliadwy. 

 

Metro 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel: “Rydym yn falch o gynnal y digwyddiad hwn. Gyda chyfnewidfa fysus newydd yn cael ei datblygu, strategaeth beicio'n cael ei llunio, buddsoddiadau yn ein rheilffyrdd wedi'u cynllunio a chynlluniau ar gyfer y Metro yn y dyfodol, mae trafnidiaeth gynaliadwy yn brif flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor. Mae gwneud cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn ddewisiadau mwy deniadol a phosibl i gymudwyr a thrigolion yn rhan hollbwysig o ddatblygiad parhaol Caerdydd a chyflawni ein huchelgais o ddod y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop”. 

 

Ychwanegodd, “Mae’n galonogol gweld yr holl ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus a’n partneriaid.trafnidiaeth eraill yn gweithio gyda ni ar hyn. Y brif neges yw ein bod ni am i bobl ddeall bod dewisiadau eraill ar gael ac rydym am i bobl fynd i’r arddangosiad ym Mhlas-y-Parc ar 22 Medi i ddysgu mwy.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru