Her Cylchdaith Cymru yn croesi'r hanner ffordd

09/07/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bellach mae’r tenor adnabyddus Rhys Meirion, y canwr Bryn Fon a'r digrifwr Tudur Owen ac enwogion eraill wedi croesi'r hanner ffordd yn Her Cylchdaith Cymru a'r her iddynt yn ystod y daith oedd defnyddio pob ffyrdd difyr o deithio o amgylch Cymru. 

 

Mae’r daith wedi’i hanelu at godi arian a hyrwyddo’r angen i siarad am roi organau gyda anwyliaid ac i godi ymwybyddiaeth am y ddeddf optio allan o roi organau fydd yn dod i rym yng Nghymru ar y 1af o Ragfyr eleni. Dan y ddeddf newydd, os na fydd rhywun wedi nodi nad yw’n dymuno bod yn rhoddwr, bydd yn cael ei ystyried fel rhywun nad yw’n gwrthwynebu rhoi.

 

Fel yr eglurodd Rhys, “Gwn o brofiad pa mor bwysig ydi hi i drafod eich dymuniadau ynglŷn â rhoi organau. Rwy’n falch iawn o wneud rhywbeth rŵan, ochr yn ochr â’r tîm arbennig a gefnogodd fy nheulu pan fu farw fy chwaer Elen dair blynedd yn ôl, ac a helpodd sicrhau bod dymuniadau Elen yn cael eu gweithredu.”

 

Dechreuodd y daith yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyjddan gyda’r gylchdaith yn gorffen yn Llangollen ar yr 11eg o Orffennaf.  Am ragor o wybodaeth am roi arian i'r elusen, ewch yma

 

Mae’r criw ar hyn o bryd wedi cyrraedd Sir Gaerfyrddin ac mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o uchafbwyntiau’r daith hyd yma.