Her hwylio i aelodau iau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru

08/04/2019

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae naw o aelodau iau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru o bob cwr o Gymru bellach wedi sicrhau eu lle ar gynllun Her Cymru drwy Rhaglen Rhyngwladol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Cyfle cyffrous i hwylio o Gosport, yn Ne Lloegr ac yn hwylio o amgylch i gyrraedd ym mae Caerdydd ym mis Awst.

 

Bydd Catrin Rees, Huw Jones a Marian Jones o sir Ceredigion, Eifion Davies o sir Faesyfed, Deio Owen o sir Eryri, Jessica Balfour, Rhodri Lewis a Joshua Davies o Sir Benfro a Sara Williams o sir Clwyd yn codi angor ar y daith fythgofiadwy a gynigir drwy elusen Her Cymru.

 

Bwriad y fordaith yw cynnig cyfle cyffrous i bobl ifanc a phrofiad a fydd yn ehangu eu gorwelion, datblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol a gwella eu rhagolygon i’r dyfodol.

 

Hwylio mewn awyrgyclh ddiogel

 

Mi fydd y grŵp ynghlwm a bob agwedd o hwylio’r cwch mewn awyrgylch diogel ond heriol gan gynnwys lliwio’r cwch, gweithio’r hwyliau, paratoi bwyd a chadw tŷ.

 

Dywedodd Angharad Edwards Cadeirydd y Pwyllgor Rhyngwladol; “Dyma gyfle cyffrous ac rydym falch iawn o gynnig cyfle i aelodau iau’r mudiad i deithio fel rhan o’r rhaglen rhyngwladol.”