Holi 'Dolig gydag Lowri Morgan

23/12/2016

Categori: Bwyd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o gyfres Holi 'Dolig, mae Lleol.cymru wedi holi'r athletwraig antur eithafol, Lowri Morgan ac mae'n datgelu her newydd sbon y flwyddyn nesaf, wrth iddi fynd ati i orffen saith marathon eithaf mewn 7 cyfandir a hynny mewn saith diwrnod!

Beth oedd uchafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam?

 

Dilyn Cymru yn Ewro 2016 a'i gweld yn curo Gwlad Belg. Hefyd roedd gorffen Her333 a gweld fy nheulu ar y llinell derfyn yn brofiad bythgofiadwy

 

Beth oedd isafbwynt y flwyddyn i chi? ac esboniwch pam? 

 

Isafbwynt y flwyddyn oedd colli fy Modryb a Mam Bedydd yn sydyn iawn. Roedd hi'n ddylanwad mawr yn fy mywyd a'u hagwedd positif, egni a'i brwdfrydedd yn heintus

 

Rhowch mewn brawddeg fyr, y flwyddyn 2016. 

 

Mae 2016 wedi bod yn dipyn o siwrne rollercoaster, mae wedi bod yn flwyddyn heriol ac anrhagweladwy

 

Sut a lle ydych chi’n dathlu’r Nadolig? 

 

Mi fyddwn ni adre' yn dathlu'r Nadolig gyda fy nheulu oll yng Nghaerdydd eleni

 

Eich anrheg gorau erioed? 

 

Fy meic rasio cynta a fy nhrainers Nike cynta 'nol yn 1984

 

Oes ganddoch draddodiad arbennig dros yr Wyl? 

 

Ry'n ni'n prynu a rhoi'r goeden ar addurniadau i gyd i fyny gyda'r teulu oll. 

 

Hoff fwyd a diod dros yr Wyl?

 

Dwi byth fel arfer yn ei yfed ond cyn i'r cinio ddechrau, rwy'n hoff o glased fach o sherry cyn dechrau eistedd i ddechrau ar y wledd. Does dim byd yn gallu cymharu gyda chinio Nadolig Mam - o'r pryd cynta tan y pwdin

 

Unrhyw addunedau blwyddyn newydd? 

 

Fy adduneb blwyddyn newydd, bob blwyddyn yw i fod yn fwy trefnus  

 

Unrhyw gynlliuniau arbennig ar gyfer flwyddyn nesaf? 

 

Rwy wrthi'n trefnu fy sialens nesa a fydd mewn 4 wythnos - 7 Marathon Ultra, 7 cyfandir mewn 7 diwrnod. Dim ond un dyn sy' wedi ei chwblhau a rwy'n gobeithio bod y wraig gynta a'r ail berson i wneud yr her. Gobeithio ddaw pob dim at eu gilydd mewn pryd.