Huw Llewelyn Davies yn pori drwy'r archif

05/02/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Huw Llewelyn Davies

Wrth i bencampwriaeth y Chwe Gwlad ddechrau nos Wener yn erbyn yr hen elyn Lloegr, mae’r sylwebydd a'r darlledwr sydd bellach wedi ymddeol, Huw Llywelyn Davies yn pori drwy'r archif i ddethol gemau mwyaf cofiadwy ein tîm cenedlaethol yng nghwmni nifer o chwaraewyr adnabyddus. Bydd Goreuon Rygbi Huw Llywelyn Davies i'w gweld heno am 9.30pm. 

 

Bu Huw Llywelyn Davies yn sylwebydd ar gemau rygbi cenedlaethol, clwb a rhanbarthol Cymru ers dechrau S4C ym 1982 tan y llynedd. O'r Goron Driphlyg ym 1988 i'r Gamp Lawn yn 2005, chwalu Lloegr i gipio'r Bencampwriaeth yn 2013 a Ffeinal Cwpan y Byd yn Ne Affrica ym 1995, mae Huw yn mynd â ni ar daith gyffrous ac emosiynol drwy'r llon a'r lleddf.

 

"Ar ôl sylwebu ar gemau rygbi yn y Gymraeg am dros 30 mlynedd, mae sawl gêm yn aros yn y cof, nid yn unig o ran safon y chwarae a chyffro'r gêm ei hunan, ond o ran pwysigrwydd yr achlysur," meddai Huw sy'n wreiddiol o Waun Cae Gurwen yn Nyffryn Aman.

 

Meddai, "Roedd rownd derfynol Cwpan Rygbi'r Byd ym 1995 yn brofiad bythgofiadwy. Roedd Nelson Mandela wedi ei ethol yn arlywydd y flwyddyn gynt, ac fe wisgodd grys y Springboks - gweithred symbolaidd a phwerus iawn.

 

Bu'n rhaid i Huw orfod disgwyl yn hir am ei gamp lawn gyntaf,  fel yr eglurodd, "Amseru yw popeth ym myd rygbi. A bu'n rhaid i mi aros 26 mlynedd fel sylwebydd ar gemau rygbi i gael cyfle i sylwebu ar gêm y Gamp Lawn yn 2005. Dyna i chi wefr a gwir anrhydedd, yn enwedig gan i Gymru ennill y Gamp Lawn deirgwaith yn ystod yr 'Oes Aur' yn y 1970au.

 

"Un o'r gemau gorau yn fy marn i oedd y gêm rhwng Ffrainc a Seland Newydd yng Nghwpan Rygbi'r Byd yn 1999 - Jonah Lomu yn hyrddio drwy'r Ffrancwyr yn yr hanner cyntaf, a Ffrainc yn dawnsio o gwmpas y crysau duon yn yr ail hanner!" eglurodd Huw, sy'n byw ym Mhentyrch ar gyrion Caerdydd."

 

Bydd nifer o wynebau adnabyddus y byd rygbi hefyd yn rhannu eu hatgofion, gan gynnwys cyn-gapten tîm Cymru a'r cyflwynydd Jonathan Davies, hyfforddwr blaenwyr y tîm cenedlaethol Robin McBryde, y cyn-chwaraewyr rhyngwladol Kevin Morgan a Craig Quinnell a chwaraewyr presennol fel Ryan Jones a Dwayne Peel ymhlith eraill. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net