Hwb i gig oen gyda Dydd Llun Cig Oen Cymru

11/09/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd canlyniadau cyntaf un o raglenni blasu cig mwyaf gwledydd Prydain yn cael eu cyhoeddi mewn digywddiad rhithwir arbennig y mis hwn, gan ddatgelu dewisiadau cwsmeriaid Cig Oen Cymru PGI pan ddaw at flas a sawr.

Bydd canlyniadau llawn o’r paneli cyntaf yn cael eu datgelu yn rhan o rhith-ddarllediad y prosiect Ansawdd Bwyta Cig Oen Cymru; Dydd Llun Cig Oen Cymru: Y Golwyth Gorau ar y 28 Medi 2020.

 

Mae’r prosiect Ansawdd Bwyta Cig Oen Cymru yn edrych ar y ffactorau sy’n effeithio amrywiad mewn ansawdd cig, sy’n rhan o brosiect pum mlynedd, tri phrosiect Hybu Cig Cymru, y Rhaglen Datblygu Cig Coch (RMDP) sy'n ceisio helpu ffermio Cymru i baratoi ar gyfer marchnad fyd-eang gynyddol gystadleuol.

 

Ym mis Ionawr a Chwefror 2020, fe wnaeth bron i 500 brofi a sgorio saith darn o Gig Oen Cymru mewn tri sesiwn arbenigol ar draws y DU. Yn ystod cyfnod y prosiect, mi fydd bron i 2,000 o gwsmeriaid flasu a sgorio Cig Oen Cymru er mwyn sefydlu canllawiau ansawdd bwyta i hysbysu'r diwydiant yn well.

 

Bob blwyddyn, bydd gwahanol ffactorau sy'n gysylltiedig â’r fferm a’r proseswyr yn cael eu profi i werthuso'r effaith ar ansawdd bwyta. Archwiliodd y treial cyntaf hwn effeithiau triniaeth o dri math gwahanol o frîd (ŵyn mynydd, ŵyn croesfrid ac ŵyn terfynol), toriadau cig (dadansoddi lwyn, ochr orau’r forddwyd a’r pen bras) a rhyw’r oen (ymchwilio i ŵyn hwrdd ac ŵyn wedi’i hysbaddu) a'u heffaith ar ansawdd bwyta.

 

Esboniodd Dr Eleri Thomas, Swyddog Gweithredol Ansawdd Bwyta HCC, sy’n arwain ar y prosiect, “Fe wnaeth y treial cyntaf arddangos canlyniadau diddorol am hoffter blas a sawr cwsmeriaid yn ogystal â darparu gwybodaeth i’r diwydiant gyda mewnwelediad i barodrwydd cwsmeriaid i dalu.
“Mae’r adborth cwsmeriaid hyn yn hanfodol i’r fasnach gwasanaeth bwyd a’r fasnach manwerthu. Mae gwybodaeth ail-brynu a gwybodaeth am dueddiadau prynu cwsmeriaid yn werthfawr ond nid oes unrhyw beth gwell nag ymateb uniongyrchol, gonest defnyddwyr i gynnyrch.”

 

Digwyddiad rhithiol

 

Bydd Dydd Llun Cig Oen Cymru: Y Golwyth Gorau yn llawn digwyddiadau rhithiol fydd i’w gweld ar Facebook HCC drwy gydol y dydd. Mae’r cyfranogwyr yn cynnwys: Elwen Roberts o HCC yn coginio dau bryd cig oen blasus, y cigydd Rob Rattray yn ein dysgu sut i dorri carcas oen a bydd Dr Linda Farmer, o Sefydliad Amaeth-Bwyd a Biowyddorau (AFBI) yn ymuno â Dr Eleri Thomas i ddatgelu canlyniadau llawn y flwyddyn gyntaf.