Hwb i'r diwydiant cig oen yng Nghymru

21/07/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

Bydd Cig Oen Cymru PGI premiwm ar werth yng nghownteri Asda ar draws Gymru a Lloegr o nawr tan yr hydref. Mae’r cyhoeddiad yn hwb sylweddol i ddiwydiant cig oen sy’n cyfrannu £267 miliwn yn flynyddol i economi Cymru.

 

Fe fu Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, yn cwrdd â Phrynwr Cownteri Cigyddion Asda Prydain Kelly Bainbridge yn Wrecsam heddiw er mwyn rhannu’r newyddion.

 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch iawn fod Asda yn mynd i werthu Cig Oen Cymru premiwm yn 72 o’i siopa mwyaf trwy Loegr a Chymru. Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynnyrch eiconig o safon uchel ac rwy’n siwr y bydd yn boblogaidd gyda chwsmeriaid. Bydd y newyddion yma yn hwb sylweddol i ddiwydiant cig coch Cymru.”

 

Mae Hybu Cig Cymru yn gweithio gydag Asda a manwerthwyr eraill ym Mhrydain i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI trwy farchnata a deunydd man-gwerthu.

 

“Ry’n ni’n croesawu’r ymrwymiad newydd yma gan un o fanwerthwyr mwyaf Prydain i ddarparu Cig Oen Cymru fel rhan o’i ddarpariaeth premiwm,” meddai Rheolwr Marchnata HCC Rhys Llywelyn. “Mae’r ffaith y bydd yn cael ei hyrwyddo mewn 72 o’r siopau mwyaf ar draws Gymru a Lloegr yn atgyfnerthu enw da Cig Oen Cymru fel cynnyrch o safon uchel y mae’r cwsmer modern yn ei chwenych. 

 

“Mae’n wych gweld manwerthwr arall yn cynyddu ei ddarpariaeth o gig coch o Gymru. Bydd hyn yn hwb i’n ymgyrch hyrwyddo i Gig Oen Cymru PGI dros yr haf, sy’n cychwyn gyda ‘Chalan Awst Calan Oen’ ar Awst 1, ac ystod eang o weithgareddau marchnata. Eleni byddwn hefyd yn hyrwyddo cystadleuaethau ar-lein i ddathlu’r ffaith fod cig oen mor hyblyg i’w ddefnyddio ar y barbeciw yn ystod yr haf, ac yn datblygu gwefan symudol i helpu cwsmeriaid i ddewis rysetiau.

 

“Yn ogystal ag Asda, mae Cig Oen Cymru wedi ei frandio ar gael yn Aldi, Co-op, J. Sainsbury, M&S, Morrisons, Tesco a Waitrose, yn ogystal â nifer o siopau annibynnol a dros 200 aelod o Glwb Cigyddion HCC,” ychwanegodd.

 

Amser ansicr

 

Yn ôl Cadeirydd Bwrdd Da Byw NFU Cymru, Wyn Evans; “Mae NFU Cymru yn croesawu’r ymrwymiad yma i Asda i ddarparu Cig Oen Cymru PGI blasus ar gownteri 72 o’i siopau mwyaf yng Nghymru a Lloegr. Daw hyn yn ystod amser ansicr i’r diwydiant.”

 

Dywedodd Uwch-Swyddog Polisi UAC, Hazel Wright: “Mae UAC wedi annog archfarchnadoedd ers tro i brynu eu cig oen ac eidion o Gymru a Phrydain, ac i sicrhau fod y prisiau a delir trwy gyflenwyr neu trwy gontractau uniongyrchol yn adlewyrchu safon uchel y cynnyrch. Mae’n newyddion da fod Asda yn ymuno â’r manwerthwyr sy’n gwneud ymrwymiad i gig oen ac eidion o Gymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru