Hybu Cig Cymru yn chwilio am geisiadau at ysgoloriaeth

07/06/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Os ydych chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna gallech fod yn gymwys am ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru a fydd yn helpu at eich costau teithio i weld sut mae’ch cyfoedion ar draws y byd yn arloesi ond mae’r dyddiad cau fis yma.

Mae’r ysgoloriaeth sy’n cael ei redeg gan Hybu Cig Cymru bellach yn un-ar-hugain oed, ac erbyn hyn mae cymuned o dros 40 o ysgolorion o Gymru sydd wedi cael budd i’w busnes, ac wedi cyflwyno gwybodaeth newydd i’w cyfoedion ar yr arferion rhyngwladol gorau.

 

“Mae’r gymdeithas o gyn-ysgolorion sydd wedi medru teithio dramor nawr yn ddigon ar gyfer dau dim rygbi, ac eilyddion hefyd,” meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC, James Ruggeri.

 

Ystod eang o bynciau

 

“Maent wedi dysgu mwy am ystod eang iawn o bynciau, o geneteg i reoli tir glas, ac o werthuso carcasau i dueddiadau’r cwsmer, gan gyfrannu llawer at wybodaeth o fewn pob rhan o’r diwydiant cig coch yng Nghymru,” meddai.

 

“Dim ond unwaith y flwyddyn y mae’r Ysgoloriaeth ar gael ac mae’r dyddiad cau bron a chyrraedd, felly rhowch gais yn syth ac efallai mai chi fydd y nesaf mewn rhestr hir a nodedig o bobl sydd nawr yn rhan o gymdeithas gyn-ysgolorion HCC,” meddai James.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 18, 2018.