Hybu Cig Cymru yn lansio adnoddau addysg i blant ddysgu o adre

07/04/2020

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio ystod o adnoddau addysgol hwyliog, wedi’u hanelu at blant oed ysgol gynradd sydd gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws.

Mae dros ddeg ar hugain o daflenni gweithgaredd gwahanol, rhai wedi’u hanelu at y grŵp oedran 4-7 ac eraill at yr ystod hŷn 8-11, ar gael i’w lawrlwytho o wefan defnyddwyr y corff cig, sef eatwelshlambandwelshbeef.com. Nod yr adnoddau yw dysgu plant o ble mae eu bwyd yn dod, rhoi cyngor ar ddeiet cytbwys, a hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ffyrdd gafaelgar.

 

O fewn ychydig ddyddiau ar ôl mynd yn ‘fyw’ ar y wefan, roedd yr adnoddau wedi cael eu gweld neu eu lawrlwytho dros 400 o weithiau gan rieni a oedd yn awyddus i roi gweithgareddau hwyliog i’w plant i’w gwneud yn ystod y cyfyngiadau pellter cymdeithasol.

 

Dywedodd Elwen Roberts, Swyddog Gweithredol Defnyddwyr HCC, “Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae HCC wedi datblygu ystod o adnoddau i blant i’w helpu i ddeall mwy am ddeiet iach, sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a sut i’w goginio. Nawr, gyda chymaint o deuluoedd yn chwilio am weithgareddau, penderfynon ni ddiwygio ac ailosod ein deunyddiau oedran cynradd yn gyfres ddefnyddiol o daflenni hwyl y gall unrhyw un eu lawrlwytho.

 

O'r cae i'r fforc

 

“Mae'r pecyn yn cynnwys gweithgareddau tynnu llun a lliwio, posau a gwneud masgiau, sy’n ffyrdd hwyliog o gyfleu i blant sut mae ein bwyd yn teithio o’r cae i’r fforc, a rôl cig coch mewn diet cytbwys yn ôl y cyngor diweddaraf gan faethegwyr a’r llywodraeth,” esboniodd Elwen. “Mae'r sefyllfa Coronafirws bresennol yn ei gwneud hi’n glir i bawb pa mor bwysig yw ein cadwyni bwyd lleol, felly mae’n neges amserol iawn ac rwy’n siŵr y bydd yr adnoddau’n parhau i fod yn boblogaidd.”
Mae adnoddau addysg HCC i gyd ar gael i’w lawrlwytho trwy , a bydd ei sianeli cyfryngau cymdeithasol defnyddwyr, fel @WelshLamb a @PGIWelshBeef ar Facebook, yn parhau i fod yn llawn ryseitiau a adnoddau eraill i bobl eu defnyddio yn ystod y cyfnod cloi.