Hybu Cig Cymru yn lansio rysaitiau newydd i'r haf

12/08/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi lansio ystod newydd o ryseitiau tymhorol i annog pobl i roi cynnig ar flasau newydd wrth farbeciwio a pharatoi prydau haf.

Bydd llyfrynnau rysáit ar gael gan gigyddion annibynnol sy’n aelodau o Glwb Cigyddion Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru HCC, gyda fideos hefyd ar gael ar-lein ar wefan eatwelshlambandwelshbeef.com a sianeli cyfryngau cymdeithasol Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

Gwelodd siopau cigydd annibynnol gynnydd amlwg mewn masnach ers dechrau pandemig COVID, gyda llawer yn cynnig gwasanaethau dosbarthu newydd neu wasanaeth ‘clicio a chasglu’ i helpu eu cymunedau. Yn ystod haf 2020, roedd gwerthiant manwerthu cig eidion mewn cigyddion annibynnol ym Mhrydain i fyny 49% o’i gymharu â 26% ar draws pob math o siopau, gyda chynnydd mawr yng ngwerthiant cig oen a phorc hefyd.

 

Gweithio gyda chogyddion blaenllaw

 

Roedd y deunydd hyrwyddo pwynt gwerthu newydd yn rhan o ymgyrch i gynnal y gwerthiannau hyn, yn ôl Swyddog Gweithredol Marchnata Brand HCC, Philippa Gill. “Gan weithio gyda chogyddion blaenllaw, rydym wedi cynhyrchu nifer o ryseitiau cyffrous ond hawdd eu coginio y bydd pobl yn eu caru ar gyfer ein llyfryn cigyddion ac ar-lein. Maent yn amrywio o goujons quinoa crensiog Cig Eidion Cymru i gytledi Cig Oen Cymru gyda leim a sinsir yn ogystal â chebabs blasus gyda llysiau’r haf.
“Mae'r holl ryseitiau'n iach a maethlon, ac yn rhan o'r gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig i fanwerthwyr annibynnol yng Nghymru.
“Dyma uchafbwynt tymor Cig Oen Cymru - mae ar gael yn helaeth mewn siopau - ac mae'r ryseitiau newydd hyn yn rhan o ymgyrch hyrwyddo amlgyfrwng a ddechreuodd ar Awst 1 ac a fydd yn parhau trwy’r 'Wythnos Caru Cig Oen' traddodiadol ddechrau mis Medi.”

 

Gall cigyddion sy’n cyflenwi Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wneud cais i ymuno â Chlwb Cigyddion HCC a manteisio ar adnoddau newydd yma