Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasnach yn Ffrainc

24/09/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cyrff hybu cig coch Hybu Cig Cymru, y Bwrdd Datblygu Amaeth a Garddwriaeth a Quality Meat Scotland yn ymuno yn Sirha yn Lyon er mwyn arddangos eu brandiau yn un o ffeiriau masnach mwyaf Ewrop ar gyfer bwyd a diodydd sy'n cael ei gynnal yn Ffrainc ar hyn o bryd.

Sirha yw digwyddiad pwysicaf Ewrop ar gyfer gwasanaeth bwyd a lletygarwch, gan gasglu cynrychiolwyr o bob rhan o'r diwydiant i arloesi a chael ysbrydoliaeth o'r cynnyrch a arddangosir.

 

Ar y stand bydd y cogydd Ffrengig sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, Ludovic Dieumegard, yn cynnal arddangosiadau coginio gyda chig o Loegr, Scotch Beef PGI a Chig Oen Cymru PGI. Gall darpar gwsmeriaid samplu cynhyrchion a dysgu am y sicrwydd ansawdd, tarddiad a lles sy'n sail i bob un o'r brandiau.

 

Dywedodd Deanna Jones, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Allforio o HCC: “Gyda’r diwydiant gwasanaeth bwyd yn agor eto ledled Ewrop wrth i gyfyngiadau Covid leddfu, mae’n bwysig bod gennym ni bresenoldeb yn y digwyddiad masnach hanfodol hwn. Mae'n gyfle i atgoffa cwsmeriaid o'n hymrwymiad parhaus i'r farchnad Ewropeaidd, a hyrwyddo’n brandiau cynaliadwy o ansawdd. ”

 

Dywedodd Tom Gibson, Cyfarwyddwr Datblygu’r Farchnad yn Quality Meat Scotland: “Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi llwyfan inni ymgysylltu â darpar bartneriaid masnach ledled Ewrop ac i eirioli ar ran ein ffermwyr a’n proseswyr ein cymwysterau maeth, cynhyrchu a lles trawiadol.
“Mae mor bwysig ein bod yn gallu dychwelyd i fynychu sioeau masnach rhyngwladol ar ôl cloeon Covid, i chwifio’r faner dros yr Alban a diwydiant cig coch yr Alban.”

 

Cyfle gwerthfawr

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu Marchnad Ryngwladol AHDB, Dr Phil Hadley: “Mae Sirha yn rhoi cyfle gwerthfawr i arddangos cig coch y DU i fewnforwyr allweddol ledled Ewrop yn y digwyddiad masnach hynod ddylanwadol hwn. Trwy ymuno â HCC a QMS, byddwn yn gweld cig o Loegr yn cael ei goginio ochr yn ochr â chig o’r Alban a Chymru, gan dynnu sylw at y brandiau o ansawdd uchel sydd gennym yma yn y DU.
“Mae Ewrop yn parhau i fod yn farchnad bwysig ar gyfer ein hallforion cig coch, ac yn dilyn blwyddyn anhygoel o heriol, mae AHDB yn falch iawn o fod yn ôl yn Sirha er mwyn helpu ein talwyr ardoll i wneud y gorau o'r cyfleoedd posibl sy'n bodoli yn y farchnad werthfawr hon."

 

Mae mynychu Sirha yn fenter gydweithredol gan dri chorff ardoll cig coch Prydain: AHDB, HCC a QMS.