Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Beth all Gymru ei ddysgu a'i rannu gyda gwledydd eraill?

26/09/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau nodi 20 mlynedd o ddatganoli, bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Aberystwyth yn cynnal sesiwn ar hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol ddydd Sadwrn yma.

Mewn partneriaeth â’r Cynulliad Cenedlaethol bydd y sesiwn yn edrych ar ‘Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol: Cloriannu Gwaith Llywodraethau Rhanbarthol’.  

 

Cynhelir y sesiwn yn ystod GWLAD, Gŵyl Cymru’r Dyfodol, digwyddiad i ddathlu sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol sy’n agor yn y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw ac yn rhedeg tan ddydd Sul 29 Medi 2019.

 

Dr Elin Royles o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth fydd yn cadeirio’r sesiwn a fydd yn cymharu a chloriannu strategaethau iaith llywodraethau rhanbarthol yn Ewrop a thu hwnt.

 

Dywedodd Dr Royles: “Bydd y sesiwn yn gyfle gwych i osod y datblygiadau yng Nghymru yn ystod dau ddegawd o ddatganoli i hybu rhagolygon yr iaith Gymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol. Byddwn yn clywed gan siaradwyr blaenllaw o Gymru, Gwlad y Basg a Chanada ac yn rhannu argraffiadau ar faterion megis rôl llywodraethau rhanbarthol, effeithiolrwydd strategaethau iaith swyddogol a rôl mudiadau cymdeithas sifil. 

 

Dysgu

 

Ychwanegoddd Elin Royles, ’Ymysg y cwestiynau allweddol fydd: Beth all Gymru ei ddysgu o achosion eraill, ac ym mha ffyrdd y mae Cymru wedi arwain y ffordd i eraill yn y cyfnod ers sefydlu llywodraeth ranbarthol?”

 

Ymhlith y siaradwyr bydd Alun Davies AC, cyn Weinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Graham Fraser, cyn Gomisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada; Patxi Baztarrika, cyn Is-Weinidog Polisi Iaith, Llywodraeth Ymreolus Gwlad y Basg a’r Athro Colin Williams, Prifysgol Caerdydd.

 

Mae mynediad i’r sesiwn am ddim sy'n dechrau am 11.00 ac mae modd archebu tocyn ar lein yma.