Iestyn Tyne yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd

03/06/2016

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Iestyn Tyne, sydd yn 18 oed ac yn wreiddiol o Foduan ym Mhen Llŷn, yw enillydd coron Eisteddfod yr Urdd eleni.

Saith darn o ryddiaith a llen micro a geir yn y gwaith buddugol sy’n dilyn hanes Adar a’i deulu o geiswyr lloches, Andy sy’n trawswisgo am y noson i gael ymlacio efo’i ffrindiau, ac Alize sy’n cyfarfod hunan-fomiwr yn y ddawns ym Mharis.

 

‘Gorwelion’ oedd thema y gystadleuaeth eleni, ac yn ôl y beirniaid, Aled Lewis Jones a Jane Jones Owen, roedd gwaith Iestyn yn “gyfrol lachar gyda sawl gorwel cyfoes a chyfredol”

 

Mae’r goron yn cael ei gwobrwyo am ysgrifennu’r darn neu ddarnau o ryddiaith gorau dros 4,000 o eiriau a daeth 14 ymgais i law eleni. 

 

Wrth draddodi, dywedodd y beirniaid, “Mae’r casgliad yn llawn o bobl yr ymylon a thrwy ddawn y llenor medrwn uniaethu â’u sefyllfa.  Ceir rhychwant llachar o olygfeydd ac o gyweiriau ysgrifennu, a chysondeb yn safon pob un o’r darnau.  Fe deimlodd y ddau ohonom y byddai’r defnydd amrywiol hwn at ddant darllenwyr ifanc, ac yn rhwydo darllenwyr newydd at y Gymraeg oherwydd amrywiaeth ddifyr y gorwelion yn eu gwaith.”

 

Ynys Enlli

 

Cafodd Iestyn ei eni ar Ynys Enlli, ac mae’n dod o aelwyd ddi-Gymraeg ond dysgodd yr iaith yn Ysgol Gynradd Pentreucha cyn mynd ymlaen i Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor.  Mae bellach yn fyfyriwr yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio’r Gymraeg. 

 

Ei brif ddiddordeb yw chwarae’r ffidil yn y grwp gwerin-roc Patrobas ond mae hefyd yn mwynhau peintio a gweithio adref ar y fferm deuluol, Ty’n-y-Mynydd. 

 

Er nad yw Iestyn wedi ennill coron o’r blaen, mae wedi ennill wyth cadair, gyda’r ddiweddaraf draw yn Nhrevelin ym Mhatagonia.  Roedd hefyd yn ail yn y gystadleuaeth hon  yn 2015 a 2014.

 

Ifan Jenkins, o Ysgol Gyfun y Strade ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, gyda Mari Huws Jones o Gylch Dyffryn Nantlle yn drydydd.  Caiff y goron ei rhoi gan Ŵyl Ddrama yr Wyddgrug.

 

Dyma ychydig o uchafbwyntiau'r Eisteddfod trwy Trydar: