Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Penodi bargyfreithiwr blaenllaw ym Mh...

03/08/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig yn Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.
 
Mae Elwen Evans CF wedi gweithredu mewn nifer o achosion llys o bwys: hi oedd y prif erlynydd yn achos llofruddiaeth April Jones a bu'n arwain tîm yr amddiffyniad yn achos trychineb mwyngloddio Gleision. Mae'n Gofiadur Llys y Goron (barnwr rhan-amser) ac mae'n Bennaeth Siambr Bargyfreithwyr o fri ers nifer o flynyddoedd.
 
Bydd Elwen Evans yn dechrau yn ei rôl newydd yn y Brifysgol ar 1 Awst ac mae'n edrych ymlaen at yr her o helpu i lunio dyfodol maes y gyfraith yng Nghymru a thu hwnt.
 
Meddai, "Rwy'n credu bod cyfle ...

darllenwch mwy

Colli Cenedlaetholwr brwd

30/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bu farw’r cenedlaetholwr blaenllaw a'r gweriniaethwr Neil ap Siencyn ar 27 Gorffennaf, yn 78 oed. 
 
Yn wreiddiol o Ferthyr Tydfil, fe ymgartrefodd yn Sycharth, Talgarreg, cyn symud i Landysul.
 
Fe roedd Neil ap Siencyn yn genedlaetholwr a ddaeth i amlygrwydd fel un o hoelion wyth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y dyddiau cynnar cyn mynd ati i sefydlu mudiad Adfer yn yr 1970au a oedd yn credu mewn diogelu’r Fro Gymraeg - ardal gyda'r mwyafrif o'i thrigolion yn siarad Cymraeg.
 
Yn ystod y 1980au, fe fu’n ganolog yn sefydlu Cymdeithas Cyfamodwyr y Gymru Rydd, ble bu’n ymgyrchydd dadleuol dros Gymru Annibynnol.  Roedd yn Gymro i’r c ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu fod Cyngor M...

30/07/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio Cyngor Ynys Môn i wrthod cymeradwyo cynllun dadleuol am y tro i adeiladu parc hamdden ger Caergybi. 
 
Mae’r datblygwyr yn chwilio am ganiatad i greu parc hamdden gyda 500 o dai pren, parc dwr, neuadd chwaraeon a bwyty ym mharc gwledig Penrhos ger Caergybi, gyda’r pwyllgor wedi gohirio’r penderfyniad tan eu cyfarfod nesaf ym mis Medi, gan ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun.
 
Dywedodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu bod yn ddiolchgar i’r cynghorwyr am oedi’r cynllun,  ‘Rydyn ni'n diolch i'r cynghorwyr sydd wedi gorf ...

darllenwch mwy

Llond gwlad o ddigwyddiadau yn Y Lolf...

29/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni. 
 
Bydd Y Lolfa Lên yn llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o lenorion Cymru. 
 
Yn ol y trefnwyr, "Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant."
 
Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddyd ...

darllenwch mwy