Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi'r llyfr Cymraeg cyntaf am y ...

06/12/2018
Categori: Chwaraeon, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir y llyfr Cymraeg cyntaf am y Tour de France gan yr awdur Llion Iwan – Geraint Y Cymro a’r Tour de France sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

Shane Williams yn gwirioni ar gig oen...

06/12/2018
Categori: Bwyd, Newyddion

Cafodd pawb a dyrrodd i stondin Hybu Cig Cymru yn Ffalr Aaeaf Frenhinol Cymru eu gwefreiddio wrth wylio’r chwaraewr rygbi adnabyddus, Shane Williams yn paratoi cig oen â sinsir a shibwns yn ddeheuig dros ben.

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthw...

05/12/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at gynghorwyr Gwynedd yn rhybuddio bod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir yn fygythiad i hyfywedd y Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol.

darllenwch mwy

Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieu...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

darllenwch mwy