Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio llyfr y mis i blant

24/02/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio llyfr y mis i blant


Cyfrinach Nana Crwca

Fel rhan o ddiwrnod y llyfr a gynhelir ar Fawrth y 5ed, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cynllun newydd ar gyfer Llyfr y Mis i Blant. 
 
"Rydym yn falch iawn o lansio’r cynllun newydd, cyffrous hwn mewn partneriaeth â llyfrwerthwyr a chyhoeddwyr Cymru,’ meddai Emma Evans ar ran y Cyngor Llyfrau. ‘Mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig o dda, a thros 50 o siopau yn ymuno â’r cynllun."
 
Mae Cyfrinach Nana Crwca, addasiad Gruffudd Antur o Gangsta Granny, nofel hynod boblogaidd David Walliams, yn cyrraedd siopau llyfrau Cymru yr wythnos hon, a dyma’r teitl a ddewiswyd gan y Cyngor yn Llyfr y Mis i Blant ar gyfer mis Maw ...

darllenwch mwy

Yws Gwynedd yn cipio tair gwobr

24/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth yr artist Yws Gwynedd i’r brig yng Ngwobrau’r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth dros y penwythnos, wrth iddo gipio triawd o wobrwyon.
 
Llwyddodd cyn ganwr Frizbee i sicrhau tair gwobr sef ‘Artist Unigol Gorau’, ‘Cân Orau’ am y trac ‘Neb ar Ôl’, a ‘Record Hir Orau am ei albwm unigol cyntaf Codi / Cysgu. Er nad oedd Yws yn perfformio ar y noson o ganlyniad i enedigaeth diweddar ei blentyn cyntaf, roedd yn Aberystwyth i gasglu ei hatric o wobrau.
 
Gadawodd Sŵnami gyda dwy wobr - ‘Record Fer Orau’ am eu sengl ddwbl ‘Cynnydd / Gwenwyn’, a ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwenwyn&rsq ...

darllenwch mwy

Cynulliad y Coleg Cymraeg yn cofio Merêd

23/02/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cynulliad y Coleg Cymraeg yn cofio Merêd


Cymrawd Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cael ei gynnal ym Mangor yr wythnos nesaf, yn cofio cymrawd cyntaf y Coleg, Dr Meredydd Evans a fu farw dros y penwythnos.
 
Merêd oedd un o arweinwyr yr ymgyrch i sefydlu’r Coleg, ac yn y pedair blynedd ers hynny y mae wedi bod yn weithredol iawn yn cefnogi’r Coleg a’i swyddogion. Ei brif gyfraniad oedd symbylu sefydlu Cronfa Genedlaethol William Salesbury, sydd bellach yn dyfarnu ysgoloriaeth flynyddol sydd yn werth £5,000.
 
Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg, ‘‘Bu Merêd yn bresennol ar gyfer nifer fawr o’r cerrig milltir yn hanes y Coleg hyd ...

darllenwch mwy

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau y...

23/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau ymgynghorwyr


Ysbyty'r Rhath, Caerdydd

Datgelwyd fod Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi talu dros £21 miliwn am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.
 
Cafwyd y codiad mwyaf mewn gwario ar ymgynghorwyr rheoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle treblodd yn 2013-14 i £1,215,000 o £403,000.  Y rhai wariodd fwyaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sef £5m.
 
Cafwyd y wybodaeth gan saith bwrdd iechyd Cymru, GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn cais gan Blaid Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 
Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Elin Jones: “Mae’n anodd gwe ...

darllenwch mwy