Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cwm Cynon: Angen dewis ymgeisydd

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r corff sy'n rheoli'r Blaid Lafur wedi penderfynu y bydd rhaid i Ann Clwyd fynd drwy broses o gael ei hail-ddewis er mwyn sefyll fel ymgeisydd yng Nghwm Cynon yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.
Cyhoeddodd Ms Clwyd, sy'n 77 oed, ym mis Chwefror ei bod am ymddeol fel aelod seneddol cyn newid ei meddwl ym mis Medi.
Eisoes, roedd un o is-bwyllgorau Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC) y Blaid Lafur wedi penderfynu bod rhaid cynnal proses o ddewis ymgeisydd newydd.
Ddydd Mawrth cafodd y penderfyniad sêl bendith gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol llawn.
Yn ôl Ms Clwyd, roedd nifer o etholwyr wedi gofyn iddi ail-feddwl ei phenderfyniad i ymddeol.
Rhestr fer
Daeth ei p ...

darllenwch mwy

Gatland yn enwi'i dîm i wynebu Awstralia

04/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gatland yn enwi'i dîm i wynebu Awstralia


Mewnwr y Gweilch, Rhys Webb, sy'n llenwi'r crys rhif 9

Mae Warren Gatland newydd gyhoeddi'r tîm fydd yn wynebu Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn.
Un dewis dadleuol efallai yw Rhys Webb fel mewnwr yn lle Mike Phillips.
Oherwydd anafiadau fe fydd George North yn symud i'r canol, gyda Liam Williams yn cymryd ei le ar yr asgell.
Does dim lle i Gethin Jenkins gan mai Paul James a Samson Lee yw'r ddau brop, ac mae Jake Ball wedi cael ei dewis yn yr ail reng.
Yn y rheng ôl, y triawd llwyddiannus o Warburton, Lydiate a Faletau sydd wedi cael yr alwad.
Wrth gyhoeddi'r tîm dywedodd Warren Gatland:
"Mae anafiadau yng nghanol cae yn golygu y cawn ni weld Jamie a George gyda'i gilydd eto, ac roedden ni'n hapus gyda'r ddau y ...

darllenwch mwy

Carchar Wrecsam: Cymeradwyo cynlluniau

04/11/2014
Categori: Newyddion

Mae cynlluniau manwl ar gyfer carchar gwerth £212 miliwn yn Wrecsam wedi cael eu cymeradwyo.
Neithiwr, pleidleisiodd aelodau'r pwyllgor cynllunio sirol yn unfrydol i gefnogi'r datblygiad ar safle hen ffatri teiars Firestone ar ystâd ddiwydiannol Wrecsam.
Dylai'r carchar, fydd yn gallu dal mwy na 2000 o garcharorion, agor yn 2017.
Cafodd caniatâd cynllunio ei gytuno gan gynghorwyr yn gynharach eleni.
Ond pan gafodd cynlluniau manwl eu rhoi gerbron y pwyllgor fis diwethaf, galwodd cynghorwyr am fwy o wybodaeth am agweddau penodol o'r cynllun.
Cymeradwyodd y pwyllgor y manylion neithiwr ar ôl derbyn gwybodaeth newydd gan y datblygwyr, Lend Lease.
Ffynnonell: Gwefan ...

darllenwch mwy

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn ...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn y gogledd orllewin


Dylan Roberts, gyda'i chwaer, Llinos

Mae clinig arbenigol ar gyfer pobl sy'n dioddef o epilepsi wedi cael ei sefydlu yng ngogledd orllewin Cymru ar ôl ymgyrch gan glaf o Wynedd.
Fe fu farw brawd Llinos Williams, Dylan Roberts yn 18 oed yn 2007 o gyflwr sy'n cael ei adnabod fel Marwolaeth Sydyn Annisgwyl mewn Epilepsi.
Eleni ym mis Ionawr cafodd Ms Williams, sy'n 28, hefyd ddiagnosis o epilepsi.
Fe fydd y clinig wythnosol sy'n cael ei redeg gan nyrsys yn dechrau yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Mae'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion y gogledd orllewin deithio i glinigau yn Wrecsam a Bodelwyddan.
Crwner
"Fe gafodd Dylan ddiagnosis pan oedd yn wyth oed, ond roedd o'n cael meddyginiaethau ac felly doedd o ddim yn cael ffiti ...

darllenwch mwy