Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hywel Griffiths yn cipio'r Gadair

07/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Enillydd y Gadair eleni oedd Hywel Griffiths, yn wreiddiol o Langynog, Sir Gâr ond yn byw yn Nhal-y-bont, ger Aberystwyth. 
 
Beirniaid y gystadleuaeth eleni oedd Mererid Hopwood, John Gwilym Jones a Twm Morys – ill tri yn gyn-enillwyr mewn eisteddfodau a gynhaliwyd ym Maldwyn dros y blynyddoedd – a chyflwynwyd y Gadair am awdl neu ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn, hyd at 250 llinell, dan y teitl ‘Gwe’. 
 
Traddodwyd y feirniadaeth gan Mererid Hopwood ar ran ei chyd-feirniaid, ac wrth sôn am waith ‘Ceulan’, dywedodd,“O’r cychwyn, sylweddolwn ein bod yng nghwmni bardd sy’n gweld ymhell ac yn g ...

darllenwch mwy

Gwenno yn ennill albwm y flwyddyn

07/08/2015
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Gwenno sy’n ennill Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2015.  Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yng Nghaffi Maes B y prynhawn ma.  Daeth yr albwm i’r brig ar ôl trafodaeth ar Faes yr Eisteddfod. 
 
Roedd rheithgor o unigolion sy’n ymwneud gyda’r diwydiant cerdd yma yng Nghymru wedi trafod cynnyrch y flwyddyn, gyda’r gystadleuaeth yn gryf iawn. Roedd yr artistiaid a gyrhaeddodd y rhestr fer wedi cael blwyddyn lwyddiannus tu hwnt, gyda 9 Bach wedi ennill gwobrau a Candelas hefyd wedi cael blwyddyn a hanner. 
 
Y Rhestr fer
 
9 Bach – Tincian (Real World) 
Al Lewis – Heulwen o Hiraeth (Al Lewis) 
...

darllenwch mwy

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfod...

07/08/2015
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Araith Rhodri Talfan Davies ar ddyfodol y BBC yng Nghymru


Rhodri Talfan Davies

CYFLWYNIAD
Rai misoedd yn ôl, ro’dd yr araith yma bron iawn yn barod.
O’dd hi’n gwneud rhyw fath o synnwyr hefyd. O’dd ‘na ddechrau, canol a diwedd. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Ond ro’dd bron iawn yno. Ro’n ni am fwrw golwg ar y byd newydd lle mae’r cyfryngau interactif a dyfeisiau symudol yn cynnig ffyrdd newydd di-ben-draw o gysylltu â defnyddwyr. Ac ro’n ni am drafod beth allai hynny olygu i ddarlledu Cymraeg.
Ond, fe wnaeth digwyddiadau eraill dorri ar draws pethe. Cafwyd etholiad yn un peth. Ac yna setliad ffi’r drwydded mewn ychydig llai na wythnos. Ac yna cyhoeddodd Llywodraeth newydd y Deyrnas Unedig Bapu ...

darllenwch mwy

Agor cystadleuaeth Cân i Gymru: gwobr...

07/08/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith

Os ydych chi am gystadlu am Cân i Gymru 2016, mae'r telerau a'r rheolau ar gael yn llawn ar wefan s4c.cymru
 
Mae cystadleuaeth Cân i Gymru 2016 wedi cael ei hagor yn swyddogol heddiw, Mercher 5 Awst 2015, mewn digwyddiad ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau. 
 
Mae S4C yn gwahodd cyfansoddwyr i gynnig eu caneuon am y cyfle i ennill gwobr o £5,000. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 20 Tachwedd, 2015. Mae mwy o wybodaeth ar s4c.cymru.
 
Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal, yn draddodiadol, ddechrau mis Mawrth 2016, gydag Elin Fflur a Trystan Elis-Morris yn cyflwyno.
 
Roedd Elin Fflur yno i ddadlennu'r gystadleuaeth ar ei ...

darllenwch mwy