Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cai O'Marah ym Mhalesteina

10/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cai O'Marah ym Mhalesteina


Cae O'Marah yn cyfarfod pobl leol

Cafodd Cai O’Marah o Fethesda yng Ngwynedd ei ysgogi i fynd i Balesteina yn dilyn delweddau’r rhyfel yno y llynedd, gwnaeth Lleol.Cymru gyfweliad gyda’r hogyn o Fethesda sydd yn y Llain Gorllewinol ar hyn o bryd. 
 
"Nes i benderfynu bod rhaid teithio i Balesteina ar ôl gwylio'r difrod a'r lladdfa o'r rhyfel Gaza yn 2014. Ddaru delweddau'r rhyfel diweddara'n Gaza effaith mawr arnai. Felly, oni'n teimlo bod rhaid teithio yno, os nid dim ond i gwrdd ac i sgwrsio a i ddysgu gen y bobl 'ma sydd yn byw o dan fawd 'apartheid'"
 
Mae Cai wedi bod yn Mhalesteina ers mis Ionawr, gan aros yn nhref Bethlehem yn gwirfoddoli gyda mudiad Student Forum Institute. ...

darllenwch mwy

Deiseb yn cael ei lansio i ddiogelu e...

09/02/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Deiseb yn cael ei lansio i ddiogelu enwau lleoedd


Cwm Cneifion (Namless Cwm)

Cafodd deiseb electronig ei lansio dros y penwythnos yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo cyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau lleoedd, gyda dros gant wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yma. 
 
Nod yr ymgyrch yw ysgogi parch a diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac i sicrhau a chynyddu'r defnydd ohoni a chynyddu'r ymdeimlad o hunaniaeth ymysg cymunedau lleol drwy rannu cyfoeth ein treftadaeth ddiwyllianol gydag eraill.
 
Maent hefyd yn awyddus i ennyn diddordeb ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gyfoeth ein treftadaeth leol a thrwy hynny ddod a buddion addysgol ac economaidd i ardaloedd.
 
Daw’r ddeiseb yn dil ...

darllenwch mwy

Creu ffilm i godi ymwybyddiaeth

09/02/2015
Categori: Cystadlaethau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Creu ffilm i godi ymwybyddiaeth


Creu ffilmiau i godi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd

Mae Oxfam Cymru yn edrych am blant a phobl ifanc sy’n barod i rannu eu barn ac i ysbrydoli pobl i weithredu ar newid hinsawdd gan greu ffilmiau byr a’u llwytho i wefan Codi’r Camera ar yr Hinsawdd. 
 
Bwriad prosiect Codi’r Camera ar yr Hinsawdd yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Cymru ddefnyddio ffilm fel cyfrwng i ddylanwadu ar y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau. 
 
Mae’r prosiect  yn agored i unrhyw un rhwng 5 a 18 oed, sy’n cael ei drefnu gan y Gynghrair Hinsawdd, sydd wedi ymrwymo i weithredu ar newid hinsawdd ac sy’n cynnwys dros gant o sefydliadau, gan gynnwys Oxfam. 
 
Bydd y ffilmiau mwyaf cre ...

darllenwch mwy

Y gwrthbleidiau yn unedig dros roi y ...

06/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y gwrthbleidiau yn unedig dros roi y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio


Y Gymraeg yn ystyriaeth yn y broses gynllunio

Mae ymgais Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i fagu momentwm er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio yn dwyn ffrwyth wrth i’r gwrthbleidiau wneud datganiad ar y cyd heddiw yn galw ar y Gymraeg i fod yn ganolog yn y mesur.
 
Mae'r datganiad barn, sydd wedi ei gyflwyno gan yr Aelodau Cynulliad Russell George, Llŷr Huws Gruffydd a William Powell, yn galw am nifer o newidiadau i'r mesur megis gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol yn y system gynllunio a seilio targedau tai ar anghenion lleol.
 
Dywedodd Russell George, Aelod Cynulliad Sir Drefaldwyn:  “Mae Llŷr Huws Gruffydd, William Powell a minnau wedi cyflwyno datganiad barn ar y cyd yn g ...

darllenwch mwy