Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Angen i'r Brifwyl ddychwelyd i Geredi...

06/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Angen i'r Brifwyl ddychwelyd i Geredigion?


Daeth y Brifwyl i Aberystwyth ym 1992

Mae Elin Jones, Aelod Cynulliad dros Geredigion wedi datgan eu bod yn hen bryd i’r Brifwyl ddychwelyd i Geredigion. Ymwelodd yr Eisteddfod Genedlaethol sir Ceredigion am y tro diwethaf yn 1992 sydd dros 23 o flynyddoedd yn ôl pan ddaeth i dref Aberystwyth.
 
Cafodd yr Eisteddfod gyntaf ei chynnal yn Aberteifi ym 1176, dan Arglwydd Rhys o Dywysogaeth y Deheubarth, ac mae Elin Jones yn credu y dylai’r Eisteddfod ddychwelyd i’w chartref gwreiddiol.  Mae yna fuddion economaidd yn deillio o ganlyniad i’r Eisteddfod, gyda ymchwil wedi canfod fod yr Eisteddfod yn ychwanegu £6-8 miliwn at yr economi leol ac mae Elin Jones yn credu fod ardal fel Maldwy ...

darllenwch mwy

Uchafbwyntiau'r Eisteddfod hyd yma

05/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Uchafbwyntiau'r Eisteddfod hyd yma


credit: @deangeorge

Mae Eisteddfod Genedlaethol Meifod wedi bod yn llwyddiannus iawn hyd yma, yn denu mwy o bobl na’r Eisteddfod yn Llanelli y llynedd, gyda’r croeso o fwynder Maldwyn yn amlwg i bob eisteddfodwr. 
 
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi ymweld a’r Maes i ddathlu'r Wladfa ym Mhatagonia gyda Phrifysgol Bangor ac mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood hefyd wedi gwneud ymddangosiad.
 
Hyd yma, mae’r prif gystadlaethau wedi profi'n llwyddiant, gyda theilyngdod yn y Goron i Manon Rhys ac mae Gwobr Daniel Owen wedi mynd i enillydd haeddiannol, Mari Lisa o Lanwrin ger Machynlleth. Gyda’r Maes yn llawn o fwrlwm, o’r Pentref bwyd, i’r Lol ...

darllenwch mwy

Archfarchnadoedd yn gwrthod mwy o arw...

05/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae rhai archfarchnadoedd mawr yn gwrthod darparu rhagor o arwyddion Cymraeg oherwydd y bydden nhw'n anodd i gwsmeriaid eu deall, dyna un o gasgliadau ymchwil a gyhoeddir heddiw gan fudiad iaith.   
 
Ymysg rhai o brif gasgliadau'r ymchwil o ddarpariaethau 11 o archfarchnadoedd, sy'n seiliedig yn bennaf ar ymatebion y cwmnïau i holiadur Cymdeithas yr Iaith a gohebiaeth arall, mae Sainsbury's a Morrisons yn honni bod arwyddion Cymraeg yn gallu bod yn anodd i ddeall a ddim yn glir.   
 
Yn eu hymateb i lythyr gan y mudiad iaith, datganodd Morrisons y byddai cael gormod o arwyddion ...

darllenwch mwy

Tony Bianchi yn ennill y Fedal Ryddiaith

05/08/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Tony Bianchi a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni mewn cystadleuaeth agos a ddenodd bymtheg o ymgeiswyr, gyda thri ohonynt yn deilwng o’r Fedal ei hun.  
 
Dwy neu Dau oedd y testun eleni, ac yn ôl y beirniad, Mari Emlyn, llwyddodd y testun i ysbrydoli’r awduron i archwilio trawsdoriad eang o themâu, gydag amryw yn delio neu’n cyffwrdd â thema galar a cholled. 
 
Wrth draddodi’r feirniadaeth o lwyfan y Pafiliwn ar ran ei chyd-feirniaid, Jerry Hunter a Manon Steffan Ros, dywedodd Mari Emlyn, “Nofel athronyddol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd ydi hi, ond nid man penodol sydd o bwys yma ond teithi meddwl Tomos Glyn Rowlands a&r ...

darllenwch mwy