Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cymdeithas yr Iaith yn dechrau boicot...

28/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Ar ddechrau cyfnod siopa prysur y Nadolig, bydd ymgyrchwyr iaith yn dechrau boicot cenedlaethol o siopau Morrisons ar Ragfyr 1af.  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar reolwyr Morrisons i gynnig arweiniad a pholisi cenedlaethol sy'n adlewyrchu statws swyddogol y Gymraeg.  Maent hefyd yn galw ar garedigion y Gymraeg i ymuno yn y boicot.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd Hawliau Cymdeithas yr Iaith,   "Rydym yn parhau i drafod gyda Morrisons, ond yn anffodus, hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o drafodaethau, does dal dim polisi iaith cenedlaethol ganddyn, - nid ydym yn cytuno mai cyfrifoldeb staff siopau un ...

darllenwch mwy

Dydd Gwener Du yn achosi anhrefn unwa...

28/11/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae dydd Gwener du eleni wedi dechrau yn gythryblus gyda'r Heddlu wedi'i galw i Tesco Extra Caerdydd lle y bu cwsmeriaid yn gwrthdaro, gyda channoedd ar gannoedd o siopwyr wedi mynychu'r siop toc ar ol hanner nos bore yma.
 
Ydych chi erioed wedi meddwl o ba le mae'r term Dydd Gwener Du yn dod?
 
Dydd Gwener du yw'r diwrnod sy'n dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr Unol Daleithau sy'n cael ei weld fel dechrau tymor siopa y Nadolig.
 
Fel gyda dathliadau eraill, mae'r traddodiad wedi lledu i Brydain a Chymru, lle mae'n ddiwrnod mawr bellach i siopau arwerthu. Yn union fel eleni, fe fu'n rhaid galw'r Heddlu i fewn i sawl archfarchnad yn ne Cymru y llynedd.
 
Cofiwch wn ...

darllenwch mwy

Bale ymhlith y deg personoliaeth chwa...

28/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae'r enwebiadau ar gyfer personoliaeth chwaraeon y flwyddyn y BBC wedi'i cyhoeddi unwaith yn rhagor ac mae yna Gymro amlwg yn ei plith. Os nad ydych wedi clywed am yr enw Gareth Bale, mae raid eich bod wedi byw mewn ogof y flwyddyn ddiwethaf.
 
Mae'r Cymro balch ymhlith y deg ymgeisydd am y wobr yn cynnwys Carl Froch y bocsiwr, y gyrrwr formiwla 1  Lewis Hamilton a Roy Mcllroy y golffiwr.
 
Bu Bale yn llwyddiannus tu hwnt yn ei dymor cyntaf yn Real Madrid ar ei drosglwyddiad i clwb am £85 miliwn, pan sgoriodd yr ymosodwr 25 oed, 20 o goliau a chynorthwyo'r cewri o'r Bernebeu i ennill Cwpan Ewrop a'r Copa Del Rey. Mae hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer y Ballon d'or ...

darllenwch mwy

23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo

27/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod 23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni i ymgeiswyr llwyddiannus yn y maes.
 
Mae ysgoloriaethau Nuffield yn cael ei rhoi i unigolion sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector wledig.
 
Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd, mae’r ysgoloriaethau yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.
 
Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger ...

darllenwch mwy