Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg

09/01/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg


Yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cymorthdal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd dros £3.6 miliwn o nawdd yn cael ei neilltuo ar gyfer hybu’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf gyda’r Mentrau Iaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr ac Urdd Gobaith Cymru i gyd yn elwa o’r cymorthdal. 
 
Ymhlith y sefydliadau fydd yn elwa yw Hunaniaith sy’n hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd, Menter Bro Dinefwr; Menter Caerdydd er mwyn ariannu’n rhannol gost o gynnal ail ddiwrnod Gŵyl Tafwyl gyda Menter Dinbych hefyd yn derbyn arian. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn grant ychwanegol ar gyfer cyflawni prosiectau cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg newydd. 
 
Cyhoeddodd y P ...

darllenwch mwy

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effait...

09/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effaith niweidiol yn ôl Aelod Seneddol


Aelod Seneddol yn cyhuddo'r glymblaid

Mae aelod seneddol wedi beirniadu cynlluniau y Llywodraeth Glymblaid yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan y Swyddfa Archwilio ddoe, a ganfuwyd fod newidiadau i fudd-dal tai - neu'r 'dreth ystafell wely' - yn cael effaith sylweddol ar gynghorau, cymdeithasau tai a thenantiaid yng Nghymru.
 
Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon wedi ymateb i adroddiad gan y Swyddfa Archwilio i effaith diwygio lles gan feirniadu pleidiau San Steffan am fabwysiadu mesurau niweidiol sydd wedi cael effaith anghymesur ar Gymru.
 
Wrth ymateb, dywedodd Hywel Williams: "Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu cynlluniau diwygio lles San Steffan megis y Treth Lloftydd sydd wedi niweidio Cymru'n anghymesur o'r cyc ...

darllenwch mwy

Yr ymgyrch dros ysgol yn Grangetown y...

09/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yr ymgyrch dros ysgol yn Grangetown yn codi stêm


Yr ymgyrch yn codi stem

Mae’r ymgyrch i sefydlu ysgol Gymraeg yn Grangetown a Threbiwt yng Nghaerdydd yn codi stêm wrth i’r ymgyrch yr wythnos hon, annog ei chefnogwyr i anfon llythyr at aelodau allweddol o Gyngor Caerdydd. 
 
Mae’r llythyr sydd ar Facebook yn gofyn i'r awdurdodau gadw at eu haddewid, "Er bod y Cyngor wedi addo dosbarth cyfrwng Cymraeg inni ym mis Medi 2015, does yna ddim dewis o'r fath i rieni sydd yn danfon eu plant i ysgol y flwyddyn nesaf. Mae'n gywilyddus!"
 
Mae’r llythyr yn galw ar y Cyngor i fynd i’r afael â’r sefyllfa, "Unwaith eto mae cohort arall o blant sy’n methu cael mynediad at addysg Gymraeg o fewn eu c ...

darllenwch mwy

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg ...

08/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros


periannau MRI newydd yn dod i Gymru

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ddod dan y lach y Prif Weinidog David Cameron heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod £8.5 miliwn yn cael ei neilltuo i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros. 
 
Bydd yr arian yn cael ddyrannu i’r gwahanol fyrddau iechyd led-led Cymru gyda offer newydd ar gyfer sganio ac MRI. Mae’r cyllid hwn yn cynnwys £2.5m a gyhoeddwyd y llynedd ar gyfer offer diagnosteg ychwanegol. 
 
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, “Mae’r buddsoddiad hwn o filiynau o bunnoedd yn dangos yn glir bod gan y llywodraeth hon ymrwymiad i’r Gwasanaeth Iechyd. Bydd ...

darllenwch mwy