Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dathlu Diwrnod Treftadaeth Byd

09/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden

Bydd gan Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I, sy’n cynnwys cestyll Conwy, Caernarfon, Harlech a Biwmares, flas cymunedol unigryw ar 18 Ebrill 2015.  
 
Nod Diwrnod Treftadaeth y Byd, sy’n cael ei ddathlu ar 18 Ebrill bob blwyddyn, yw codi ymwybyddiaeth o safleoedd treftadaeth naturiol a diwylliannol arbennig ledled y byd, a’r ymdrechion sydd eu hangen i’w diogelu a’u gwarchod. Mae cestyll y Gogledd yn rhan o grŵp unigryw o safleoedd ysblennydd, byd-enwog megis Tŵr Llundain, y Taj Mahal a’r Pyramidiau Mawr.
 
Yn agosach at adref, ddydd Sadwrn 18 Ebrill, bydd cymunedau lleol a theuluoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ...

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar wella Theatr Fel...

09/04/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r gwaith o wella Theatr Felinfach ger Llanbedr Pont Steffan wedi dechrau, a fydd yn y pen draw yn gwella profiad y gynulleidfa wrth wylio perfformiad yn yr awditoriwm, ac fe ddethlir yr ailagoriad gyda chyngerdd y Tri Tenor.  
 
Y bwriad gyda’r gwelliannau yw sicrhau mwy o le coesau i’r gynulleidfa drwy ail-drefnu strwythur y rhesi, yna gosod seddi a charped newydd. 
 
 “Ar ôl blynyddoedd o gasglu sylwadau a chwynion am ddiffyg lle, rydym yn ffyddiog y bydd y gwaith hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddiddanwch ac esmwythder ein cynulleidfa,” medd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach. 
 
Bydd ...

darllenwch mwy

'Angen i Gymru gael hawl dros ei hadn...

08/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Angen i Gymru gael hawl dros ei hadnoddau naturiol'


Hawl i Gymru dros ei hadnoddau naturiol

Galwodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams am yr angen i Gymru gael hawl dros ei hadnoddau naturiol ei hun, gan ddadlau y byddai datganoli rheolaeth dros brosiectau ynni mawr yn ein galluogi i greu swyddi a thwf.
 
Ailadroddodd wrthwynebiad Plaid Cymru i ffracio gan bwysleisio'r angen brys i symud tuag at ddyfodol ynni glanach, mwy cynaliadwy a mwy diogel.
 
Dywedodd Hywel Williams, "Mae Cymru'n gartref gyfoeth naturiol enfawr ond am lawer rhy hir, San Steffan sydd wedi elwa o ddefnyddio ac allforio'r adnoddau hyn."
 
"Mae Plaid Cymru eisiau gweld rheolaeth dros yr adnoddau naturiol hyn a phrosiectau ynni mawr yn cael ei ddatganoli o San Stef ...

darllenwch mwy

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans

08/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth

Rhaglen yn olrhain hanes Caradoc Evans


Caradoc Evans: Awdur My People

Cythraul neu arloeswr? Bydd Rhaglen ddogfen yn nodi canmlwyddiant cyhoeddi 'My People' gan y llenor Caradoc Evans. Beti George fydd yn olrhain hanes y gŵr o Rydlewis ac yn gofyn beth oedd tu ôl i'r portreadau tywyll o bobl ei gynefin nos Sul nesa ar S4C.
 
Union ganrif yn ôl, fe gyhoeddwyd cyfrol o straeon byrion a ysgydwodd Cymru gyfan i'w seiliau. Roedd 'My People: Stories of the Peasantry of West Wales' gan Caradoc Evans yn gasgliad o chwedlau grotesg oedd yn dirmygu ac yn pardduo pobl a bywyd cefn gwlad Cymru'r cyfnod.
 
Ganwyd David 'Caradoc' Evans ym 1878 ym mhentref Llanfihangel-ar-Arth, Sir Gaerfyrddin a'i fagu ym mhentref Rhydlewis, Ceredigion. Cafodd blent ...

darllenwch mwy