Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Defnydd o fagiau siopa plastig wedi l...

04/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’r defnydd o fagiau siopa plastig wedi gostwng 71% yng Nghymru ac mae rhwng £17 miliwn a £22 miliwn wedi’i gasglu ar gyfer achosion da.
 
Mae’r Adolygiad i Fagiau Siopa Untro yng Nghymru wedi edrych ar effaith y tâl ar ddefnyddwyr, busnesau a’r amgylchedd ers ei gyflwyno. Mae hefyd yn edrych ar effaith y cytundeb gwirfoddol sy’n bodoli â masnachwyr er mwyn iddynt roi’r cyfraniadau net at achosion da.
 
Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru fod y drefn o godi tâl am fagiau siopa untro wedi’i gyflwyno yn 2011 ac ers hynny bod ...

darllenwch mwy

Arbrofi gyda chais chwe-phwynt mewn g...

04/09/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cael ei ddewis gan gorff Rygbi'r Byd i arbrofi'r gemau rygbi cyntaf erioed gyda cheisiau chwe-phwynt a chiciau cosb ac adlam dau-bwynt. Bydd pwyntiau cic gosb hefyd yn newid i fod yn wyth pwynt awtomatig gan wneud i ffwrdd a'r trosiad.
 
Ar hyn o bryd, mae cais gwerth pum pwynt a chic gosb gwerth tri phwynt. Mae'r trosgais i aros ar ddau bwynt.
Bydd Undeb Rygbi Cymru'n arwain yr arbrawf pwyntiau newydd ar ran Rygbi'r Byd yn Uwch Gynghrair y Principality sy'n rhannol broffesiynol drwy dymor 2015-2016.
 
Bydd S4C yn gweddarlledu Llanelli v Pontypridd, gêm gynta' tymor 2015-16 yn Uwchgynghrair y Principality o Barc y Scarlets ddydd Sadwrn am 12.00 ...

darllenwch mwy

Ffilmio cyfres deledu fawreddog yng N...

03/09/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu’r penderfyniad gan Fox 21 Television Studios, o UDA, i ddefnyddio’r stiwdio ym Mhencoed i gynhyrchu eu cyfres deledu fawreddog ddiweddaraf The Bastard Executioner, gan Kurt Sutter, sef awdur-gyfarwyddwr Sons of Anarchy.
 
Mae Fox 21 Television Studios eisoes wedi buddsoddi yn y stiwdios er mwyn ffilmio eu cyfres deledu ddiweddaraf, The Bastard Executioner. Bydd y bennod gyntaf yn cael ei darlledu ar deledu America yn nes ymlaen y mis hwn. Y gobaith yw y daw mwy fyth o waith teledu a ffilm o America i stiwdios Dragon yn y dyfodol.
 
Valleywood” yw ffugenw poblogaidd y safle, ac mae yno bedair stiwdio sain faw ...

darllenwch mwy

Plas Tan y Bwlch yn dathlu'r deugain

03/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.
 
Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.
 
Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi ...

darllenwch mwy