Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dagrau o waed yn Rhyfel Corea

24/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Chwe deg pum mlynedd wedi Rhyfel Corea, bydd S4C yn dilyn dau gyn-filwr o ddau gyfandir yn y rhaglen ddogfen, Dagrau o Waed: Rhyfel Corea a fydd ymlaen nos fory. 
 
Brwydrodd Meirion Davies o Frynaman, a Young-Bok Yoo sy'n byw yn Icheon, De Corea mewn rhyfel sydd wedi effeithio arnyn nhw i'r byw hyd heddiw.
 
Ym 1950 ymosododd Gogledd Corea, gwlad gomiwnyddol, ar Dde Corea - eu cymdogion democrataidd. Dyma frwydr a barodd dair blynedd, a lle bu farw pedair miliwn o filwyr, ac anafwyd ac arteithiwyd miliynau o bobl.
 
Ers y cyfnod hwnnw, mae Gogledd Corea wedi peri dirgelwch i weddill y byd. Ond bydd Dagrau o Waed: Rhyfel Corea yn agor cil y drws ar y wlad a'i chyfun ...

darllenwch mwy

Cipolwg ar ysgol newydd ddadleuol

24/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd plant, athrawon ac aelodau’r gymuned gyfle i weld yr ysgol ardal newydd ddadleuol sy’n cael ei chodi ar gyfer disgyblion o’r Groeslon, Carmel a’r Fron am y tro cyntaf yr wythnos hon.  
 
Yr oedd y penderfyniad gan Gyngor Gwynedd i uno’r dair ysgol wedi ennyn ymateb chwyrn gan rieni a oedd o blaid cadw’r dair ysgol yn agored.  Yn ol y Cyngor, mae’r gwaith ar amser, ac yn ôl y disgwyl bydd y gloch yn cael ei chanu am y tro cyntaf yn Ysgol Bro Llifon i groesawu disgyblion am y tro cyntaf ym mis Medi 2015.
 
Cafodd y gwesteion gyfle i weld sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn yr ystafelloedd dosbarth newydd a ...

darllenwch mwy

Grant i warchod rhai o henebion Cymru

23/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Mae cofebion rhyfel a henebion gwerthfawr led-led Cymru yn cael cyfran o bron i £287,000 gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
Mae'r grantiau'n cynnwys bron i £33,500 ar gyfer Ogof Kendricks yng Nghonwy, un o'r ogofau Palaeolithig pwysicaf yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Cafwyd hyd i arteffactau prin wrth wneud gwaith cloddio yn yr ogof gan gynnwys asgwrn gên ceffyl wedi'i addurno, a oedd yn ddarganfyddiad o arwyddocâd rhyngwladol.
 
Yn ddiweddar, mynegodd y cyngor tref lleol bryderon ynghylch difrod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch y safle. Canfuwyd ar ôl archwilio'r ogof ei fod mewn cyflwr annymunol ...

darllenwch mwy

Diwrnod dadorchuddio cofeb Gwen John

23/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd ar S4C ar nos Fercher yma fe fydd Ffion Hague yn mynd â ni ar daith i Dieppe yn Ffrainc i ddilyn y paratoadau ar gyfer diwrnod dadorchuddio cofeb i Gwen John, yr artist adnabyddus o Sir Benfro.
 
Cafodd bedd yr artist ei ail-ddarganfod fel rhan o waith ymchwil i'r gyfres Mamwlad gyda Ffion Hague a ddarlledwyd ar S4C y llynedd. Roedd dadorchuddio cofeb Gwen John yn gydnabyddiaeth o gyfraniad y Gymraes i'r byd celf rhyngwladol ac yn garreg filltir yn hanes diwylliant Cymru.
 
Yn y rhaglen ddogfen, cawn glywed gan rai aelodau o deulu Gwen John am arwyddocâd y digwyddiad hanesyddol hwn.
 
Meddai Ffion Hague, cyflwynydd ac uwch gynhyrch ...

darllenwch mwy