Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gwyn Jones – ‘ffydd yn fy ngwlad’

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae sylwebydd rygbi S4C yn credu y dylai Cymru ddangos mwy o uchelgais yng ngemau’r Hydref
Mae’r tymor caled o rygbi rhyngwladol yn dechrau fory.
Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gobeithio y gall Cymru fwynhau o leiaf un fuddugoliaeth yn erbyn un o gewri rygbi Hemisffer y De cyn Cwpan y Byd y flwyddyn nesaf.
Byddai dwy fuddugoliaeth mas o bedair yn dderbyniol.
Ond tybed a fyddai cefnogwyr Seland Newydd neu Dde Affrica yn derbyn y mesur hwn o lwyddiant? Dwi’n amau’n fawr.
Mae cefnogwyr Lloegr yn disgwyl mwy na dwy fuddugoliaeth wrth iddyn nhw baratoi i wynebu’r tri thîm mawr a Samoa ym mis Tachwedd ac edrych ymlaen at groesawu Cwpan y Byd i’w tom ...

darllenwch mwy

Cymru i gefnu ar record siomedig?

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru i gefnu ar record siomedig?


Michael Cheika yw'r trydydd hyfforddwr i Awstralia mewn 15 mis

Bydd Cymru yn ceisio rhoi diwedd ar eu record wael ddiweddar yn erbyn Awstralia yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.
Mae Cymru wedi colli'r naw gêm ddiwethaf yn erbyn y tîm o hemisffer y de.
Bydd yr hyfforddwr Warren Gatland yn rhoi pwyslais ar y gallu i orffen yn gryf, gan ei fod yn ymwybodol o'r ffaith fod Cymru wedi bod ar y blaen yn y chwe munud olaf yn y tair gem ddiweddara' iddyn nhw golli yn erbyn y Wallabies.
Hwn fydd y tro cyntaf i Gymru chwarae ar y borfa newydd gafodd ei dadorchuddio i'r cyhoedd yr wythnos ddiwethaf.
Mae'r wyneb newydd, sy'n gymysgedd o wair naturiol a ffibr, wedi costio £3.1 miliwn.
Daw Awstralia i Gymru ar ôl colli tair gem brawf yn olynol.
...

darllenwch mwy

Tribiwnlys llyfrgell: Diswyddo annheg

07/11/2014
Categori: Newyddion

Mae tribiwnlys wedi canfod i ddau aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gael eu diswyddo yn annheg.
Roedd dau o gyn uwch-swyddogion y llyfrgell, Arwel Jones ac Elwyn Williams, yn honni iddyn nhw gael eu diswyddo i bob pwrpas (constructive dismissal), a bod y llyfrgell wedi torri telerau eu cytundebau drwy israddio eu swyddi.
Cafodd y ddau eu hîsraddio gan banel disgyblu am gamgymeriadau yn ymwneud â rhoi cytundeb i gwmni preifat.
Fe gawson nhw eu hîsraddio i swyddi dau fand cyflog yn îs, rhywbeth y mae'r dynion yn honni oedd gyfystyr â'i diswyddo, ac yn annheg.
Cyfrifoldeb
Digwyddodd y broses disgyblu ar ôl i gytundeb gael ei roi i ...

darllenwch mwy

Lidl: 'Dim hawl' i siarad Cymraeg

07/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae gweithwyr Lidl yn cael eu hatal rhag siarad unrhyw iaith heblaw'r Saesneg yn eu siopau ym Mhrydain.
Daeth y newyddion yma yn dilyn digwyddiad yn Yr Alban lle cafodd gweithwyr eu gwahardd rhag siarad Pwyleg gyda'i gilydd.
Fe gafon nhw wybod pe na baen nhw'n siarad yn Saesneg, y bydden nhw'n wynebu cael eu diswyddo.
Roedden nhw'n siarad Pwyleg yn ystod eu hamser paned yn y siop yn Kirkcaldy yn Yr Alban.
Cysylltodd BBC Cymru Fyw â Lidl UK i gael gwybod mwy am eu polisi iaith yma yng Nghymru.
Saesneg yn unig
Yn ôl llefarydd ar ran cwmni Lidl UK, polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg efo'i cwsmeriaid bob amser, waeth beth fo'u hiaith frodorol.
Golyga hyn f ...

darllenwch mwy