Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Mwy o ddatganoli i Gymru erbyn mis Ma...

11/11/2014
Categori: Newyddion

Mwy o ddatganoli i Gymru erbyn mis Mawrth 2015


Y gred yw y byddai'r fframwaith newydd yn ei gwneud yn gliriach pa bwerau sy'n perthyn i Fae Caerdy

Mae gweinidogion yn San Steffan wedi addo cyflwyno cynigion "uchelgeisiol" ar gyfer datganoli pellach i Gymru erbyn mis Mawrth 2015.
 
Yn ôl y Farwnes Randerson, o'r Democratiaid Rhyddfrydol, byddai'r newid yn cynnwys symud i fframwaith ble mae rhai pwerau'n cael eu cadw'n ôl gan Lundain.
 
Ychwanegodd y byddai hyn yn "rhoi llawer mwy o eglurder i'r setliad datganoli", gan ei gwneud yn llai tebygol y byddai achosion yn ymwneud â grymoedd y Cynulliad yn cael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys.
 
Dywedodd fod 'na wendidau gyda'r model ar hyn o bryd, o gyflwyno grymoedd penodol i Fae Caerdydd, a bod yna gytundeb ar draws y pleidiau i newid y drefn.
 
Dae ...

darllenwch mwy

Trawiad ar ôl braw: Rhyddhau dyn ar apêl

11/11/2014
Categori: Newyddion

Trawiad ar ôl braw: Rhyddhau dyn ar apêl


Bu farw Carole Wall wrth iddi wneud galwad 999

Mae dyn gafodd ei garcharu am achosi i fenyw gael trawiad angheuol yn ei chartref wedi ennill ei apêl yn Llundain.
 
Cafodd Kevin John Chambers ei garcharu am ddwy flynedd am fod ag arf yn ei feddiant a difrod troseddol.
 
Roedd wedi mynd i gartref Carole Wall, 58, yn Llandudno ym mis Medi'r llynedd gyda morthwyl tra'r oedd dan ddylanwad cyffuriau.
 
Wrth iddo guro ar ddrws yn y tŷ, fe geisiodd Mrs Wall ffonio 999, ond cafodd drawiad ar ei chalon a bu farw'n ddiweddarach.
 
Daeth y ddedfryd o ddwy flynedd dan glo wedi i'r llys ddweud bod ganddo beth cyfrifoldeb am yr hyn ddigwyddodd i Mrs Wall, ond penderfyniad y llys apêl ddydd Mawrth oedd bod y ddedf ...

darllenwch mwy

'Methiannau difrifol' yng ngofal llof...

11/11/2014
Categori: Newyddion

'Methiannau difrifol' yng ngofal llofrudd yn Tenerife


Roedd Jennifer Mills-Westley wedi symud i Tenerife ar ôl ymddeol

Mae adroddiad i driniaeth dyn oedd â sgitsoffrenia paranoiaidd, a lofruddiodd ddynes, wedi darganfod methiannau difrifol yn ei ofal.
 
Fe wnaeth Deyan Deyanov, 31, ymosod ar Jennifer Mills-Westley yn Tenerife, saith mis ar ôl gadael Ysbyty Glan Clwyd yng ngogledd Cymru.
 
Daeth adolygiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) i'r canlyniad bod achos Deyanov wedi ei asesu yn anghywir, a bod y claf wedi dioddef rhagfarn gan staff.
 
Mae'r bwrdd iechyd yn dweud bod salwch meddwl yn bwnc cymhleth ac nad yw diagnosis yn broses syml bob tro, ond maen nhw wedi ymddiheuro i deulu Mrs Mills-Westley, gan ddweud bod gwelliannau wedi eu gweithredu.
 
'Wedi diod ...

darllenwch mwy

Lidl: 'Parchu hawl i siarad Cymraeg'

11/11/2014
Categori: Newyddion

Mae archfarchnad Lidl wedi dweud wrth swyddfa Comisiynydd y Gymraeg eu bod yn "llwyr barchu hawl eu staff i siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid ac ymysg ei gilydd".
 
Daeth y sylw ar ôl i Swyddfa'r Comisiynydd gysylltu â phencadlys y cwmni dros y Sul, ynglŷn â sylwadau a wnaed i BBC Cymru Fyw yn dweud bod eu gweithwyr yn cael eu hatal rhag siarad unrhyw iaith heblaw'r Saesneg.
 
Fe wnaeth Cymru Fyw gysylltu gyda'r cwmni ynglŷn â'u polisi ar y Gymraeg ar ôl i ddau weithiwr yn yr Alban ddweud eu bod nhw "wedi cael eu bygwth â diswyddiad" am siarad Pwyleg yn ystod seibiant.
 
Ond mewn sgwrs gyda Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, dywed y cwmn ...

darllenwch mwy