Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Comisiynydd y Gymraeg yng Nghanada

21/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws yn cymryd rhan mewn cynhadledd yng Nghanada ar gyfer cymdeithas ryngwladol y Comisiynwyr iaith, gyda aelodau eraill o Ganada, Sri Lanka, De Affrica, Kosovo, Gwlad Belg, Iwerddon a, Sbaen yn mynychu. 
 
Wrth siarad yn y gynhadledd yn Ottowa, dywedodd Meri Huws fod yna gymhariaethau rhwng y gwahanol wledydd mewn gweithredu polisi ieithyddol,  “Er bod sefyllfa a chyd-destun ein hieithoedd yn wahanol, yr un math o heriau sy’n ein hwynebu ni i gyd mewn gwirionedd. Mewn gwahanol ffyrdd, rydym ni oll yn ceisio darbwyllo ein llywodraethau i weithredu polisi ieithoedd swyddogol ac yn gweithio tuag at ddylanwadu ar ymddygiad ieit ...

darllenwch mwy

Actor Hollywood yn apelio am wirfoddo...

21/05/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae Tafwyl yn ei ôl eto ac yn fwy ac yn well nag erioed, ac maent wedi gofyn am gymorth un o sêr Hollywood, Mathew Rhys i apelio am wirfoddolwyr ar gyfer yr ŵyl eleni a fydd yn cael ei gynnal dros dau ddiwrnod eleni. ar y 4ydd a’r  5ed o Orffennaf.
 
Roedd Tafwyl y llynedd wedi denu’r tyrfaoedd gyda dros 16,500 yn mynychu ar y dydd, gyda trefnwyr yn awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw, 
 
Yn ôl un o’r trefnwyr, Rhodri Trefor,"Bwriad Tafwyl 2015 ydi adeiladu ar y llwyddiant yma gan sicrhau bod safon yr wŷl yn cael ei gynnal dros y ddau ddiwrnod eleni. Rydym angen gwirfoddolwyr cyfeillgar a brwdfrydig i ymuno a’r tî ...

darllenwch mwy

Prifathro Ysgol Rhuthun yn taro yn ôl

20/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha adwaith yr wythnos diwethaf gan fudiadau iaith ynghylch sylwadau Prifathro Ysgol breifat Rhuthun, mae Toby Belfield fodd bynnag wedi cythruddo ymgyrchwyr iaith, gan amddiffyn cynnwys y llythyr gwreiddiol. 
 
Er iddo ymddiheuro yn y cyfryngau am natur y llythyr yr wythnos diwethaf, fe ymatebodd yn rhifyn heddiw o’r Denbighshire Free Press yn beirniadu’r Gymraeg ymhellach.  
 
Mae’n mynnu fod bodolaeth y Gymraeg yn effeithio’n negyddol ar economi Cymru, meddai, "Mae’r Gymraeg yn rhan o ddiwylliant a hanes Cymru. Ond yn economaidd, os na fyddai’r Gymraeg yn bodoli, byddai Cymru mewn gwell sefyllfa."
 
Yn y llythyr gwr ...

darllenwch mwy

Menter ynni llanw newydd ar y gweill ...

20/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Menter ynni llanw newydd ar y gweill yn Ynys Môn


dyfais 'barcud' dan y dwr

Fel rhan o ymgais Ynys Môn i gynyddu ei phroffil fel ynys ynni, lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw fenter ynni llanw blaengar yn y môr ger porthladd Caergybi.  
 
Bydd cwmni ynni Minesto o Sweden yn datblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn gan greu 30 o swyddi newydd i ddechrau.
 
Fel rhan o gynllun arloesol ‘Deep Green’, bydd y cwmni yn cynllunio, gweithgynhyrchu ac yn profi dyfais cyflymder isel i gynhyrchu trydan ar gyfer miloedd o gartrefi o gerrynt y llanw a’r môr o ffatri ar Ynys Môn. Yn pwyso saith tunnell ac yn gweithredu o leiaf 15 metr islaw wyneb y dŵr, gall technoleg ‘barcud’ tanddwr Deep Green w ...

darllenwch mwy