Iolo Williams yn agor arddangosfa ar yr etifeddiaeth jwrasig

08/02/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y naturiaethwr, cyflwynydd teledu, Iolo Williams yn agor arddangosfa 'Etifeddiaeth Jwrasig' yn yr Hen Goleg Nos Fawrth nesaf.

Canolbwynt yr arddangosfa fydd Archaeopteryx, sef dinosor tebyg i aderyn gyda chrafangau a  dannedd miniog.

 

Mae’n dyddio o'r cyfnod Jwrasig hwyr, tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a’r gred yw taw dyma’r ddolen gyswllt rhwng dinosoriaid a'r aderyn modern.

 

Dywedodd Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth: "Mae arddangosfeydd teithiol fel hyn yn elfen bwysig o gynlluniau uchelgeisiol y Brifysgol i roi bywyd newydd i’r Hen Goleg gan ddarparu adnodd gwych o ran amlygu cyfleoedd dysgu, ymchwil a menter fydd yn ysbrydoli defnyddwyr ac ymwelwyr, ac yn helpu i roi hwb i dwristiaeth a'r economi yn gyffredinol. Fe ddaeth cannoedd o ymwelwyr i’r Hen Goleg yn ddiweddar i weld ein harddangosfa Y Gwyll. Yr Archaeopteryx hynafol fydd yr atyniad y tro hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn esblygiad a hanes naturiol."

 

Ffosil rhyfeddol

 

Dywedodd Dr Caroline Buttler, Pennaeth Paleontoleg yn Amgueddfa Cymru - National Museum Wales: "Mae Archaeopteryx yn ffosil rhyfeddol gyda nodweddion dinosor ac aderyn yn perthyn iddo ac fe’i hystyriwyd yn ddolen goll rhwng y ddau grŵp yma. Bydd ein harddangosfa yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth yn cynnwys castiau o’r creadur arbennig yma a ddarganfuwyd gyntaf yn y 1860au - ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl cyhoeddi The Origin of Species gan Charles Darwin.”

 

Ychwanegodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae'r prosiect hwn wedi creu cyfle newydd i sefydliadau i weithio gyda'i gilydd er budd pobl leol a thwristiaid. Rydym yn gwybod bod yna gryn ddiddordeb mewn treftadaeth Jwrasig ac mae’r arian hwn yn golygu y bydd mwy o bobl yn cael cyfle i weld a dod i wybod am gasgliadau pwysig na fyddai fel arall ar gael yn Aberystwyth. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn falch iawn i estyn ei chefnogaeth."

 

Mae'r arddangosfa wedi cael grant o £9,800 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a hwnnw’n cael ei ategu gan rodd hael o £5,000 gan Dr Terry Adams, daearegwr a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, a £3,700 gan gronfa ymgysylltu allanol yr Adran Ffiseg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru