Is-ganghellor newydd y Coleg ger y Lli am ddysgu'r Gymraeg

16/12/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi trueni nad yw is-ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth yn siarad Cymraeg ond maent yn croesawu ei bod yn ymrwymo i ddysgu’r Iaith.

Cafodd yr Athro Elizabeth Treasure sydd ar hyn o bryd yw dirprwy is-ganghellor Prifysgol Caerdydd ei phenodi ddoe yn is-ganghellor ar y Coleg ger y Lli. Y mae ei harbenigedd mewn llawfeddygaeth ddeintyddol. 

 

Dywedodd Bethan Willams ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg , “Mae'n drueni nad yw'r Athro Elizabeth Treasure yn gallu siarad Cymraeg. Mewn Prifysgol fel Aberystwyth bydd yn greiddiol i'w gwaith bob dydd yn y Brifysgol a'r gymuned. Er hynny rydyn ni'n falch iddi ymrwymo i ddysgu'r Gymraeg. Gan na fydd yr Athro Treasure yn dechrau ar y swydd nes mis Ebrill mae cyfle ganddi i ddechrau ar y broses o ddysgu'r Gymraeg er mwyn cyrraedd y safon sydd yn y swydd ddisgrifiad erbyn hynny, a gosod sail i adeiladu arno. Y peth pwysicaf yw y bydd hi'n gallu defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol yn ei gwaith ac yn y gymuned yn naturiol."

 

Mae Bethan Williams yn awyddus i glywed am ei chynlluniau gyda’r gymuned Gymraeg yn y Brifysgol, fel yr eglurodd, “Edrychwn ymlaen hefyd at glywed ei chynlluniau ar gyfer cydweithio gyda'r gymuned Gymraeg, oddi fewn i’r Brifysgol ac yn Aberystwyth. Mae'r Gymraeg a'r gymuned a diwylliant Cymraeg yn rhan annatod o'r Brifysgol a Cheredigion, ac mae angen ymrwymiad clir i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg yn y Brifysgol, ac i weithredu i ail-agor Neuadd Pantycelyn erbyn 2019”

 

Gweledigaeth

 

Wrth ymateb i’r penodiad, dywedodd Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, Syr Emyr Jones Parry, "Hoffem longyfarch yr Athro Treasure ar ei phenodiad fel Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth,"

 

"Gwnaeth argraff ar y pwyllgor dewis gyda'i gweledigaeth strategol ar gyfer dyfodol y sefydliad, ei deallusrwydd a'i didwylledd. Ar adeg heriol i'r sector addysg uwch, rwy’n hyderus y bydd yr Athro Treasure yn arwain y Brifysgol arbennig iawn yma at lefelau newydd o lwyddiant."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru