Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr

Jones o Gymru

Labelu Cymraeg yn denu’r prynwyr, medd ymchwiliad Sioe Frenhinol

 

Mae ymchwil a ddadorchuddwyd yn y Sioe Frenhinol eleni wedi datgelu fod labelu dwyieithog Cymraeg a Saesneg ar gynnyrch yn medru profi i fod yn hw bi fusnes, a denu cynulleidfa ehangach. Wrth gyhoeddi’r newyddion, bu i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, nodi y byddai’r ymchwil “galonogol” hyn yn cynnig mwy o hyder i gynhyrchwyr Cymreig. “Rydym wedi canfod fod defnyddio y Iaith Gymraeg o amgylch brand yn helpu greu hunaniaeth a phroffil unigryw. Wrth weld enw Cymraeg ar gynnyrch rydych yn gwybod ei fod yn dod o Gymru, gan gael ei gynhyrchu yn lleol, gan wasanaethu’r gymdeithas”.

 

Bu i Ms Huws hefyd nodi mai “Nonsens” yw’r honiadau fod marchnata dwyieithog yn arwain tuag at ddryswch o fewn cwsmeriaid, ac “os un rhywbeth, mae’n ei wneud yn fwy diledryw. Ein swydd ni fydd i ddangos y dystiolaeth hon i archfarchnadoedd ac adwerthwyr ar draws Prydain”.

 

Ceir enghreifftiau amlwg o frandiau bwyd Cymreig sydd yn defnyddio labelu dwyieithog, gan gynnwys Halen Môn, Caws Cenarth, Ty Nant, Llaeth Y Llan and Jones O Gymru. Cytunai Osian Bowyer o swyddfa y Comisiynydd , gan honni fod labelu dwyieithog yn “gweithio fel pwynt marchnata  unigryw, gan gipio sylw, a hefyd elwa o’r ffaith fod Cymru yn barod wedi ei chysylltu efo arbennigedd mewn bwyd”.

 

Caws Cenarth

 

Halen Mon

 

Llaeth y Llan


Ty Nant

 

Jones o Gymru

 

Bellach, mae Comisiynydd y Gymraeg yn gwahodd mwyfwy o gynhyrchwyr ac adwerthwyr i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil cyn yr argraffiad terfynol y Gaeaf yma.

 

Ffynhonnell: Fforch-i-Fforc

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net