Lansiad canolfan Gymraeg yn y brifddinas

25/02/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd agoriad swyddogol Yr Hen Lyfrgell gan y Prif Weinidog Carwyn Jones a pharti lansio'r ganolfan heddiw.

Bydd y penwythnos agoriadol cyhoeddus yn dechrau gyda gêm rygbi Cymru v Ffrainc nos Wener ar sgrin fawr y Caffi Bar. 

 

Bydd cwrw Cymreig, y gwinoedd gorau a bwyd blasus o gegin y chef Padrig Jones ar gael i'r rhai sydd am ddod i wylio'r gêm mewn awyrgylch hwyliog, gyda Chôr Meibion Bro Taf yn helpu codi'r canu. 

 

Yna drannoeth, ar ddydd Sadwrn Chwefror 26, bydd diwrnod cyfan o weithgareddau a pherfformiadau i deuluoedd, pobl ifanc a phobl o bob oedran i'w mwynhau yn y ganolfan. Mae trefnwyr Tafwyl, Menter Caerdydd, wedi cydlynu'r digwyddiadau a gyda cherddoriaeth byw, drama, sgyrsiau, perfformiadau a gweithdai, bydd rhywbeth at ddant pawb gydol y dydd a'r min nos. 

 

Kizzy Crawford

 

Yn y Caffi Bar bydd perfformiadau yn y prynhawn gan Kizzy Crawford ac Iwan Cowbois gyda setiau DJs a bar hwyr yn y nos. Lan staer bydd perfformiad arbennig gan y gerddorfa Ukulele a sgwrs yn edrych yn ôl ar y sin gerddoriaeth Gymraeg gan y DJ Gareth Potter. Bydd siop Bodlon yn cynnal sesiynau blasu bwyd a diod Cymreig, gweithdy llwyau caru a lansiad casgliad fframiau newydd Bodoli.  

 

I blant bydd Amgueddfa Stori Caerdydd a Mudiad Meithrin yn cynnal gweithgareddau crefft i'r teulu, paentio wyneb ac yn crèche bydd sesiynau dawnsio gyda Dewin. Yn ardal yr Ystafell Gynhadledd bydd perfformiad gan Academi Berfformio Caerdydd, amser stori Peppa, sioe hanesyddol hwyliog Ifor Bach a sesiwn swopio sticeri Panini i gefnogwyr pêl-droed o bob oed. 

 

I ddysgwyr bydd Prifysgol Cymru yn cynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar gyfer pob gallu gan gynnwys gweithdy drama, sesiwn Ymarfer Eich Cymraeg, cwrs blasu Cymraeg i'r rhai sy'n cychwyn, gweithdy sut i siarad â dysgwyr a sesiwn Cymraeg i'r teulu.

 

Hanes yr Hen Lyfrgell

 

I ddathlu cartref newydd canolfan Gymraeg Caerdydd, bydd Dr Dylan Foster Evans o Brifysgol Caerdydd yn edrych yn ôl ar hanes Yr Hen Lyfrgell, yr awdur Jon Gower yn arwain pobl ar daith iaith ac yn nes ymlaen bydd cyfle i glywed mwy a thrafod y Gymraeg a Thechnoleg.

 

Gyda brecwast, cinio, te a swper ar gael yn y Caffi Bar o fore gwyn tan nos a bar hwyr ar gael, dewch i ymuno yn y dathliadau ac i gael blas o'ch canolfan Gymraeg newydd yng nghanol y brifddinas.  

 

Dyma gasgliad o luniau'r lansiad