Lansio apêl i helpu ffoaduriaid yn Myanmar

04/10/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd asiantaethau cymorth Cymru apêl ar y cyd i helpu canoedd o filoedd o bobl sydd yn ffoi o’u cartrefi yn Myanmar, ac sydd ag angen ar fyrder am loches, gofal meddygol, dŵr a bwyd.

Yn yr wythnosau diweddar, mae mwy na hanner miliwn o bobl, y rhan fwyaf yn fenywod a phlant, wedi cyrraedd Bangladesh yn ceisio am loches rhag y trais yn nhalaith Rakhine yn Myanmar.

 

Plant yw mwy na hanner y rhai sydd wedi cyrraedd ac mae un ymhob deg yn feichiog neu yn famau newydd. Mae’r mwyafrif llethol yn byw mewn llochesi dros dro wedi eu gwneud o bambŵ a phlastig tennau.

 

Dywedodd Cadeirydd DEC Cymru, Kirsty Davies-Warner: “Mae pobl yn cyrraedd y gwersylloedd sydd eisoes yn orlawn, wedi blino’n lan ac wedi eu hysgwyd. Dyma un o’r symudiadau cyflymaf o bobl rydyn ni wedi ei weld yn y degawdau diweddar.”

 

“Rydyn ni’n gweld teuluoedd yn byw mewn llochesi dros dro ar ochr y ffordd heb ddŵr glan, toiledau nac adnoddau ymolchi. Mae’r drychineb ddynol yma yn datblygu mewn gwlad sydd yn dioddef yn barod o’r llifogydd gwaethaf mewn degawdau.

 

“Heb gefnogaeth ar frys, mae’r risg o afiechydon a dioddefaint pellach yn echrydus o uchel.”

 

Bydd yr arian a godir yng Nghymru yn cefnogi ymdrechion elusennau ar draws y DU sy’n aelodau o’r DEC i gyrraedd pobl sy’n ffoi o Myanmar, yn ogystal â’r cymunedau sy’n eu cynnal yn Bangladesh.

 

Mae elusennau sy’n aelodau o’r DEC yn Bangladesh yn dosbarthu cymorth brys ar hyn o bryd, ac maent yn barod i ehangu’r gefnogaeth ddyngarol ond mae angen mwy o arian arnyn nhw i gyrraedd pobl mewn angen brys.

 

Lansio

 

Mae Apêl Argyfwng y DEC yn lansio heddiw a bydd yn cael ei ddangos ar pob un o prif ddarlledwyr y DU gan gynnwys y BBC, ITV, Sianel 4, Sianel 5, S4C a Sky.

 

I gyfrannu tuag at Apêl Argyfwng y DEC ewch i www.dec.org.uk, ffoniwch y linell ffôn 24-awr ar 0370 60 60 610, rhowch dros y cownter mewn unrhyw fanc stryd fawr neu swyddfa bost, neu danfonwch siec. Yn ogystal, gellir rhoi £5 drwy decstio’r gair HELPU i 70000.

 

Bydd Llywodraeth y DU yn rhoi punt am bob punt am y £3 miliwn cyntaf a gyfrannir gan y cyhoedd i Apêl Argyfwng y DEC.

 

Gellir derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn Bangladesh, yr ymateb i’r argyfwng a’r ymdrechion i godi arian gyda’r DEC ar Twitter:  neu ar Facebook.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru