Lansio arddangosfa rithiol i hybu busnesau lleol yn Sir Gâr

04/11/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

MAE arddangosfa rithiol newydd wedi cael ei lansio yn rhoi sylw i'r busnesau annibynnol lleol gorau yn Sir Gaerfyrddin.

Mae cynllun 100% Sir Gâr wedi'i greu gan Gyngor Sir Caerfyrddin gyda chymorth cynghorau tref a chymuned, grwpiau busnes a manwerthu, i roi llwyfan i fanwerthwyr a chynhyrchwyr lleol dynnu sylw at eu cynnyrch.

 

Wrth baratoi am gyfnod manwerthu mwyaf y flwyddyn yn draddodiadol, y gobaith yw y bydd y cyfeirlyfr ar-lein yn dod yn adnodd hanfodol i bobl sy'n siopa i anwyliaid yn ogystal â chefnogi masnachwyr lleol pan fydd ei angen fwyaf arnynt.
Mae 100% Sir Gâr yn ffenestr siop rithwir, sy'n tynnu sylw at ystod eang o gynhyrchion cartref a chynhyrchion gwych gan bobl leol dalentog.

 

Mae wedi'i lansio ar y wefan a bydd yn cael ei rannu'n eang ar draws ffrydiau cyfryngau cymdeithasol lleol dros yr wythnosau nesaf.

 

Mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu 100% Sir Gâr - gall unrhyw fusnes neu gynhyrchydd annibynnol lleol gofrestru i gael eu cynnwys a manteisio ar y cyfle marchnata am ddim.
Drwy gofrestru byddant hefyd yn gallu cael cymorth i dyfu a gwella eu busnes.

 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Nid yw ein busnesau annibynnol bach erioed wedi profi blwyddyn mor anodd, ac wrth i bob un ohonom ddechrau paratoi at y Nadolig rydym yn gofyn i bobl siopa 100% Sir Gâr. Cefnogwch eich busnesau lleol ar adeg pan fo'r angen mwyaf arnynt.
“Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn lwcus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fusnesau bach lleol sy'n cynhyrchu celf a chrefft gwych, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, cynnyrch llesiant a chosmetigau, anrhegion, teganau a mwy.
“Os ydych chi'n meddwl am brynu anrhegion i'ch teulu, neu am sbwylio'ch hun, ewch i 100% Sir Gâr a phrynu rhywbeth cwbl unigryw gan helpu pobl a busnesau lleol a chefnogi economi Sir Gaerfyrddin.
“Bydd eich cefnogaeth yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr.”

 

Cyfle i ddenu cwsmeriaid newydd

 

Dywedodd Shelley Williams-Davies, sy'n rhedeg Attic Vintage Interiors, yn Heol y Brenin, Caerfyrddin: “Bydd 100% Sir Gâr yn rhoi cyfle i ni ddenu cwsmeriaid newydd ac arddangos yr hyn sydd gan ein siop i'w gynnig. Gobeithio y bydd yn annog pobl i gefnogi busnesau annibynnol lleol bach hefyd.”

 

Ychwanegodd Catrin Gwyn, perchennog Pethau Pert: “Fel busnes newydd a ddechreuwyd yn ystod y cyfyngiadau symud, mae Pethau Pert yn falch iawn o fod yn rhan o 100% Sir Gâr. Rydym yn gweld hyn fel cyfle i godi ein proffil a denu cwsmeriaid new