Lansio arddangosfa wedi'i hysbrydoli gan Roald Dahl

13/04/2016

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd arddangosfa ei lansio heddiw yn Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe wedi’i hysbrydoli gan gymeriadau yr awdur straeon plant Roald Dahl.

Cornel Darllen Roald Dahl yw ffrwyth project diwrnod cenedlaethol Kids in Museums a ddechreuwyd ym mis Tachwedd y llynedd gyda disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill.

 

Gweithiodd disgyblion 7 ac 8 oed gyda staff yr Amgueddfa, y cartwnydd Huw Aaron, yr awdur Thomas Docherty ac Awdur Llawryfog Ieuenctid Cymru, Martin Daws i greu cymeriad newydd wedi’i ysbrydoli gan lyfrau a straeon enwog Roald Dahl.

 

Casglwyd y syniadau a’r darluniau ynghyd i greu Miss Bogie – cerflun 3D llawn maint gan y Cynorthwy-ydd Oriel Jessica Hoad.

 

Mae Miss Bogie yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr yn barod, yn eistedd yng nghanol yr oriel yn ei chadair fawr goch.

 

Roedd creu Mrs Bogie o ddeunyddiau amrywiol, gan gynnwys plastr ac ewyn chwyddo, yn brofiad newydd i Jessica, a ddywedodd: “Mae wedi bod yn hwyl gweithio ar y project ac rydw i wedi mwynhau gweithio gyda phawb i ddod â’r cymeriad yn fyw.”

 

“Roeddwn i’n dwlu ar straeon Roald Dahl yn blentyn ac mae wedi bod yn wych gweld disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill yn cael eu hysbrydoli i greu eu straeon a’u cymeriadau eu hunain. Mae’n wahanol iawn i ’ngwaith celf arferol ond mae wedi bod yn brofiad a hanner dod ag un o’u cymeriadau yn fyw.”

Wrth drafod yr arddangosiad dywedodd y Swyddog Arddangosfeydd, Jacqui Roach: “Dyma ffordd wych i ddisgyblion gymryd rhan a chyfrannu at yr hyn sydd i’w weld mewn amgueddfa.

“Gall y cyhoedd nawr weld a mwynhau ffrwyth eu creadigrwydd – dathliad o’r project ac o yrfa’r awdur Cymreig, Roald Dahl.

“Mae wedi bod yn gyfle gwych i ni wneud y cornel darllen yn lle mwy hwyliog, croesawgar, ac rydyn ni hefyd wedi ychwanegu blwch chwarae i fabanod a gwisg ffansi.”

 

Ffrwyth eu dychymyg

 

Mae Swyddog Addysg yr Amgueddfa, Leisa Bryant, wrth ei bodd â’r canlyniad: “Mae wedi bod yn brofiad gwych gweithio gyda staff a disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill a gweld ffrwyth eu dychymyg yn dod yn fyw. Bydd Miss Bogie yn bendant yn ffefryn – mae ymwelwyr wedi bod yn tynnu lluniau a thrydar amdani yn barod!”

 

Dywedodd Karen David, Dirprwy Brifathrawes Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill: “Mae plant blwyddyn 4 wedi dwlu bod yn rhan o’r project. Roedd gweithio gydag awduron ac artistiaid yn eu helpu i greu amryw gymeriadau, yn ogystal â sgrifennu eu straeon eu hunain.

"Roedd y ffaith bod y cymeriad yn mynd i gael ei weld gan bawb yn hwb mawr i’r disgyblion i gyd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru