Lansio cyfrol sy'n pontio rhwng bwyd a gwin

29/02/2016

Categori: Bwyd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r arbenigwyr gwin o Gymry Dylan a Llinos Rowlands yn brysur baratoi at lansiad eu cyfrol newydd, Rarebit and Rioja, fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwyl Dewi eleni yn eu siop a’u caffi Gwin Dylanwad Wine yn Nolgellau.

Wedi derbyn canmoliaethau gan nifer o enwogion yn y byd gwin – megis yr arbenigwr Hugh Johnson a Nevill Bletch, Rarebit and Rioja yw’r cyfeithiad Saesneg o’r gyfrol Gymraeg Bwyd a Gwin.

 

Mae’r gyfrol newydd hefyd yn pontio cyfnod newydd yng ngyrfa Llinos a Dylan yn y diwydiant bwyd a gwin.

 

Wedi bron i 25 mlynedd o redeg y bwyty yn Nolgellau gafodd ei restru yn The Good Food Guide, mae Dylan a Llinos wedi ehangu eu busnes a datblygu ac adnewyddu eu hadeilad. Canlyniad dwy flynedd o waith adeiladu oedd siop win yn y selar, estyniad gwydr i’r bar ac ystafelloedd blasu gwin i fyny’r grisiau ble gall gwsmeriaid flasu’r amrywiaeth eang o winoedd mae Dylan wedi eu darganfod wrth deithio o amgylch Ewrop – o’r Eidal a Ffrainc i Moldova ac Armenia – heb son am y gwin a ddaw o winllannoedd yng Nghymru.

 

Ceir sôn hefyd am deithiau Dylan yn ymweld â’r gwinllannoedd gwahanol ar draws Ewrop gyda atgofion difyr a doniol o’r cymeriadau ddaeth ar eu traws oedd yn cynhyrchu’r gwinoedd.

 

Mae Gwin Dylanwad Wine yn boblogaidd am gynnal nosweithiau blasu gwin, ac mae Dylan hefyd yn gyflwynydd rheolaidd ar raglen gylchgrawn S4C, Prynhawn Da.

 

Cefnogaeth DJ

 

Bu Dylan a Llinos yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth y DJ Huw Stephens, a ysgrifennodd ragair i’r llyfr. Meddai Huw, "Wrth i’r stori hon o lwyddiant dyfu, felly hefyd mae ei chartref go iawn, gan nodi cyfnod newydd ar gyfer y sefydliad Cymreig balch hwn. Mae’r llyfr yn ddathliad o’r stori hyd yn hyn, a’r dyfodol a’r oll sydd ganddo i’w gynnig."

 

Mae Rarebit and Rioja yn cynnwys amrywiaeth eang o ryseitiau gan ddefnyddio’r cynhwysion Cymreig gorau, wedi eu rhannu i Canapés, Tapas, bwyd i ddechrau, prif gwrs (pysgod, cig a bwyd llysieuol) a pwdinau - gyda argymhelliad o'r gwin gorau i gael gyda'r pryd. Ceir cyngor hefyd ar sut i flasu gwin yn gywir, beth sy'n gwneud gwin da, a beth yw'r nodweddion amrywiol a geir i grawnwin. Mae rhestrau ar ddiwedd y llyfr hefyd yn awgrymu bwydlenni posibl a rhestr o gynhyrchwyr lleol.

 

Caiff y gyfrol ei lansio yn swyddogol yn Gwin Dylanwad Wine yn Nolgellau yfory am 5.30 yp gyda sesiwn lofnodi i ddilyn yn Waterstones Caerdydd ar ddydd Sadwrn y 5ed o Fawrth rhwng 12 a 2 o’r gloch y prynhawn.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru