Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

Roedd cyfle i ddysgwyr yno glywed mwy am yr Eisteddfod a chynhelir yn Sir Conwy eleni.

 

Mae’r gystadleuaeth yn rhan greiddiol o neges yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i’r ŵyl ymweld â gwahanol ardaloedd, ac meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae dathlu llwyddiant ym maes dysgu Cymraeg yn rhan bwysig o’n gwaith ni, ac mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn ffordd arbennig o wneud hyn.

 

“Dyma lwyfan cenedlaethol i’r sector dysgu Cymraeg, a chystadleuaeth sy’n agored i unrhyw un sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith.  Mae llawer o bobl yn mynd ati i ddysgu Cymraeg er mwyn ei siarad gyda ffrindiau a theulu.  Mae eraill yn dysgu’r iaith er mwyn ei siarad yn y gwaith, a nifer yn awyddus i’w defnyddio yn y gymuned leol. 

 

“Ac mae rhai pobl yn dysgu Cymraeg gan eu bod yn chwilio am her newydd.  Beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, gellir mynd ati i gystadlu neu drefnu enwebiad ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

 

Sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg

 

“Rydym yn gefnogwyr brwd o’r ymdrech i geisio sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac yn gweld cystadlaethau fel Dysgwr y Flwyddyn fel rhasn bwysig a phositif o ddathlu ein dysgwyr ardderchog, sydd yn ei dro, yn annog rhagor i fynd ati i ddysgu, ac yn fwy pwysig i ddefnyddio’r iaith yn y dyfodol.”

 

Mae ffurflen gais cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ar gael ar wefan yr Eisteddfod, yn ogystal â mewn llyfryn sydd wedi’i ddosbarthu drwy rwydwaith y Canolfannau Dysgu Cymraeg ar draws Cymru.