Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr hunlun mwyaf chwedlonol

22/06/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

Mae’r ap wedi ei greu fel rhan o weithgaredd Cyrchfannau Ceredigion a Biosffer Dyfi i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru 2017. Mae’r ap yn gofnod o rai o brif chwedlau a chymeriadau chwedlonol Ceredigion a’r Biosffer - cyfuniad o’r hen a’r newydd.

 

Daw’r ap â thirwedd chwedlonol Ceredigion yn fyw trwy gyflwyno storïau, gweithgareddau a gwybodaeth ddifyr wrth i ddefnyddiwr grwydro’r sir gyda’u ffonau symudol. Gan ddefnyddio technoleg GPS ac ‘iBeacon’ mae modd derbyn cynnwys perthnasol i ddyfeisiadau megis ffôn symudol neu dabled. Mae modd derbyn cynnwys yn ddibynnol ar eich lleoliad ar y pryd a darganfod 12 o chwedlau cyffrous Ceredigion.

 

Mae’r gystadleuaeth yn gyfle i ennill dwy noson i ddau mewn gwesty / tafarn chwedlonol yng Ngheredigion. I gymryd rhan mae angen lawrlwytho’r ap a chymryd hunlun gyda’ch hoff arwr / chwedl a’i bostio i Facebook neu Twitter gyda’r hashnodau #ApChwedlau #Ceredigion.

 

Cyfoeth o chwedlau

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd ar ran y Bartneriaeth, “Mae gan Geredigion gyfoeth a chwedlau i’w hadrodd a’u rhannu ac mae’r ap yn rhoi cyfle gwych i ymwelwyr gael blas o’n hanes a’n treftadaeth ac ambell stori gyfoes hefyd.  Mae’n gymysgedd o’r gorffennol a’r presennol - o Gantre’r Gwaelod i’r Gwyll.”

 

Mae’r gwaith wedi ei gydlynnu gan Wasanaeth Twristiaeth Ceredigion, Darganfod Ceredigion, ar ran cyrchfannau Ceredigion a Biosffer Dyfi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru