Lansio Dim ond Traed Brain ar Trydar

17/05/2016

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd yr awdures Anni Llŷn yn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant) rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher yma, yn ystod yr Awr Gymraeg.

O reidio beic i glirio stafell a phigo trwyn, profiadau diniwed plant sy’n cuddio rhwng cloriau’r gyfrol hyfryd Dim ond Traed Brain, a’r rheini ar ffurf cerddi hwyliog ac ysgafn gan Anni Llŷn.

 

Mae Anni’n wyneb cyfarwydd iawn fel cyflwynydd a darlledwraig ar S4C ac mae hi, yn ei rôl fel Bardd Plant Cymru, yn crwydro o amgylch ysgolion ar hyn o bryd yn creu cerddi direidus sy’n llawn hwyl a sbri.

 

Mae disgyblion o ysgolion ar draws Cymru wedi cyfrannu at y fideo fydd yn cael ei rannu i ddathlu lansio’r gyfrol. Gydag arlunwaith godidog gan y dalentog Valériane Leblond yn gefndir i’r geiriau, mae’n gyfrol hardd tu hwnt.

 

Perl o gyfrol

 

Dywedodd Sioned Lleinau, Uwch Olygydd Llyfrau i Blant Gwasg Gomer, "Dyma berl o gyfrol sy’n siŵr o swyno’r llygad a’r glust heb sôn am wneud i chi chwerthin lond eich bol!"

 

Hel atgofion am y profiadau a gafodd hi fel plentyn ifanc yw prif ganolbwynt Anni yn y cerddi, er enghraifft mynd am wyliau mewn carafán, cael parti pen-blwydd a bwyta sbrowts... a phwy all anghofio am y diwrnod mawr hwnnw ym mywyd pob plentyn pan fyddai’n bryd mynd i siopa am esgidiau newydd? Beth am fentro troi’r tudalennau, felly, a mwynhau gwledd o gerddi lliwgar a chyffrous sy’n siŵr o’ch hudo?

 

Fe fydd Anni Llŷn ar stondin Gwasg Gomer yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint ar ddydd Mercher, 1 Mehefin am 3.30pm. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru