Lansio dwy gyfrol i blant sy'n gwirioni ar bêl-droed

25/07/2016

Categori: Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant anhygoel tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016, mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi dwy gyfrol i fechgyn a merched rhwng wyth ac unarddeg oed sy'n gwirioni ar bêl-droed.

Addasiadau Mari George o ddau lyfr cyntaf cyfres boblogaidd Football Academy gan Tom Palmer yw Academi Pêl-droed: Gyda'n Gilydd ac Academi Pêl-droed: Taro 'Nôl.

 

Yn y cyntaf, mae Gwilym Richards yn caru pêl-droed ac yn breuddwydio am gael bod yn chwaraewr proffesiynol ond mae'n poeni am ei daldra – beth os yw'n rhy fyr i chwarae? Diwrnod y treialon i dîm dan ddeuddeg Caerdydd mae Gwilym ar dân a hyd yn oed yn sgorio gôl – ond a fydd hyn yn ddigon? Y cyfan sydd ar ei feddwl yw gwisgo crys Caerdydd ac ymuno â'r tîm.

 

Yn yr ail, dydy Yunis Khan ddim yn gallu credu mai fe yw prif sgoriwr Academi Caerdydd. Amser gorau ei fywyd? Na. Bob tro mae'n sgorio ac yn edrych tuag at yr ystlys mae rhywun ar goll. Ei dad. Mae tad Yunis eisiau iddo roi'r gorau i'r pêl-droed a gweithio'n galed yn yr ysgol. All Yunis ddarbwyllo ei dad y gall wneud y ddau beth neu a fydd rhaid iddo dynnu ei 'sgidie pêl-droed am byth?

 

Awdures brofiadol

 

Mae Mari George yn awdures ac yn fardd profiadol. Mae hi eisoes wedi cyhoeddi ambell nofel wreiddiol i blant, yn cynnwys Cysgodion Cwm Mabon, ac yn perfformio’i gwaith yn gyson ar Talwrn y Beirdd ac mewn ambell Stomp. Fel mam i ddau o fechgyn roedd hi'n awyddus iawn i ddechrau ar y gwaith o addasu’r gyfres hon ac wrth addasu mae Mari wedi sicrhau bod cefndir Cymreig iawn i’r gyfres.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru