Lansio gwasanaeth tywydd byw ar gopa'r Wyddfa

15/08/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yr Wyddfa yw un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain ond mae hefyd yn golygu fod cynnydd mewn defnydd yn cyfrannu at niferoedd uwch o ddamweiniau ar y mynydd, mae Awdurdod Parc Cenedlaethaol Eryri, y Cyngor Mynydda Prydeinig a Chyfoeth Naturiol Cymru yn lansio gwasanaeth tywydd byw ar gopa'r Wyddfa fel rhan o ymgyrch Mentra'n Gall.

Mi fydd gorsaf dywydd newydd yn darparu gwybodaeth am y tywydd megis cyflymder y gwynt, tymheredd a lleithder ar y copa i gynorthwyo ymwelwyr cyn mentro ar y Wyddfa sy’n 1085 mtr o uchder.  

 

Mae gwybodaeth am Hafod Eryri a'r trenau hefyd yn cael eu darparu'n garedig gan Reilffordd Yr Wyddfa. Gall ymwelwyr hygyrchu gwefan ‘Wyddfa Fyw’ drwy wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri www.eryri.llyw.cymru a gwefan y Cyngor Mynydda Prydeinig www.thebmc.co.uk. Gall sefydliadau eraill gynnwys darlleniadau Wyddfa Fyw ar eu gwefan. Mae mynediad i wybodaeth byw ar gyfer yr amodau yn declun hanfodol i bobl paratoi eu diwrnod.

 

Mentr’o’n gall

 

Gall bod yn yr awyr agored yn herio'ch hun, hyd yn oed yn y ffyrdd lleiaf fod yn fuddiol i'ch corff a'ch enaid, drwy Fentro'nGall gall eich diwrnod fod yn hwyliog ac yn saff. Mae gan Mentro'nGall.uk yr holl wybodaeth fydd angen ar bobl er mwyn paratoi am ddiwrnod gwych ble bynnag fydd pen y daith.