Lansio gwefan Gymraeg am iechyd meddwl

17/11/2016

Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Lansiwyd gwefan newydd Meddwl.org yr wythnos hon sydd yn cynnwys gwybodaeth ar faterion iechyd meddwl yn Gymraeg.

Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am gyflyrau iechyd meddwl, ble i gael cymorth yn Gymraeg, fforwm drafod i bobl sgwrsio a rhannu profiadau a chyngor a straeon perthnasol o’r wasg.

 

Dywedodd Hedd Gwynfor, un o sylfaenwyr y wefan,“Mae ychydig o ddeunydd Cymraeg ar gael ar hyn o bryd, ond mae’n anodd dod o hyd iddo. Bwriad y wefan felly yw dod â’r holl wybodaeth sydd ar gael yn Gymraeg ynghyd i un lle. Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth ar y wefan yn bethau a oedd ar gael eisoes mewn llefydd gwahanol ar-lein, ond mae peth gwybodaeth newydd gan elusennau nad oedd ar-lein o’r blaen. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys adran ‘Myfyrdodau’, sydd yn gyfle i bobl rannu eu profiadau yn Gymraeg a fydd gobeithio o ddefnydd i eraill."

 

Prinder gwasanaeth a deunyddiau

 

Mae Hedd Gwynfor yn credu fod prinder darpariaeth deunyddiau iechyd meddwl, fel yr eglurodd, ‘Ein gobaith yn yr hirdymor yw helpu i sicrhau bod elusennau a mudiadau iechyd meddwl yn darparu mwy o ddeunyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg. Mae’r prinder gwasanaethau a deunyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg yn broblem fawr. Nid yw enwau Cymraeg llawer o’r cyflyrau yn gyffredin hyd yn oed felly rydyn ni’n gobeithio bydd y wefan yn ffordd o fynd i’r afael â’r broblem hon. Mae’n bwysig bod dioddefwyr yn cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn yr iaith sydd fwyaf cyfforddus iddynt. ”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru