Lansio Her Gyfieithu o'r Bwyleg i'r Gymraeg

06/06/2019

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru wedi lansio cystadleuaeth Her Gyfieithu 2019. Yr her eleni fydd cyfieithu dwy gerdd o’r Bwyleg i’r Gymraeg.

Y darnau gosod yw dwy gerdd gan y bardd Pwyleg cyfoes, Julia Fiedorczuk: Szuflada a Relentlessly craving. Mae Julia Fiedorczuk yn fardd, awdur, cyfieithydd ac yn ddarlithydd mewn llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Warsaw. Mae’r ddwy gerdd, ynghyd â chyfieithiadau Saesneg a Sbaeneg, ar wefan Wales PEN Cymru. 

 

Dywedodd Elin Haf Gruffydd Jones o sefydliad Mercator Rhyngwladol: “Nod y gystadleuaeth flynyddol hon yw ceisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg. Elfen graidd o’r Her Gyfieithu yw cyrraedd dealltwriaeth o gerdd mewn un iaith a chyfleu hynny mewn iaith arall. Sefydlwyd yr Her Gyfieithu yn 2009 er mwyn hyrwyddo a chydnabod cyfraniad hanfodol cyfieithwyr wrth i ni alluogi llenyddiaeth i deithio ar draws ffiniau. Drwy waith cyfieithwyr llenyddol, gall beirdd ac awduron gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ynghyd â rhyngwladoli eu gyrfaoedd. Mae’r gwobrau hefyd yn gydnabyddiaeth fod cyfieithu llenyddol yn un o’r celfyddydau creadigol yn ogystal ag annog cyfieithwyr llenyddol newydd ar gyfer y dyfodol.

 

Rydym yn dewis iaith bob blwyddyn ar gyfer yr Her Gyfieithu, iaith sydd ag iddi berthnasedd penodol. Roedd Pwyleg yn ddewis amlwg eleni, ar gyfer ‘Blwyddyn Brexit’, gan fod presenoldeb y Pwyliaid yng Nghymru, mewn gwirionedd, yn symbol o’r berthynas gyfredol sydd gennym gyda’n cyd-Ewropeaid. Yn ôl ein harfer bellach, rydym yn caniatau gwaith grwp ac fe all cystadleuwyr ddefnyddio unrhyw adnodd, gan gynnwys technoleg, i’w cynorthwyo”.

 

Gwobr

 

Cyflwynir gwobr o £200, ynghyd â Ffon Farddol a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 24 Mehefin 2019, a’r beirniad eleni yw Dr Aled Llion Jones, Prifysgol Bangor. Cyhoeddir enw’r enillydd ar ddydd Iau 8 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn digwyddiad arbennig, a chyhoeddir y cyfieithiad buddugol a’r feirniadaeth ar wefan O’r Pedwar Gwynt ar y diwrnod. 

 

Trefnir y gystadleuaeth gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, The Polish Cultural Institute a chylchgrawn O’r Pedwar Gwynt.

 

Ceir manylion ar sut i gystadlu ar wefan Wales PEN Cymru.