Lansio Her Llwybr Arfordir Ceredigion

22/01/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

A hithau’n Flwyddyn Antur Cymru yn 2016, lansiwyd Her Llwybr Arfordir Ceredigion yn swyddogol yr wythnos hon gan y rhedwr Wayne Russell.

 

Mae Wayne yn rhedeg ar ei ben ei hun yr holl ffordd o amgylch arfordir Prydain i godi arian i’r Superhero Foundation. Wedi iddo fynd yr holl ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion, Wayne a gafodd y dystysgrif gyntaf am gwblhau’r her.

 

Cyngor Sir Ceredigion sydd y tu ôl i Her Llwybr yr Arfordir, gyda chymorth Cronfa Cymunedau’r Arfordir. Dros y ddwy flynedd nesaf bwriedir hybu proffil arfordir Ceredigion fel lle da i ymweld ag ef gydol y flwyddyn.

 

Mae heriau bach a mawr i’w cyflawni ar Lwybr Arfordir Ceredigion, a’r nod yw annog pobl i fynd y tu hwnt i’w bywydau beunyddiol a gwneud rhywbeth arbennig.

 

Esbonia Rhian Jones, Swyddog Datblygu Busnesau’r Arfordir: “Mae cerdded 60 milltir o Aberteifi i Ynyslas yn dipyn o her ynddi’i hun, ond rydyn ni hefyd yn gofyn i bobl ddod o hyd i’r atebion i chwech o gwestiynau ar hyd y ffordd, er mwyn ennill tystysgrif. Fe fyddwn i’n sicr yn argymell bod pob ymwelydd yn rhoi cynnig arni, a’r bobl leol wrth gwrs.”

 

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, y Cynghorydd Gareth Lloyd: “Mae’n bleser ac yn fraint inni fod Wayne wedi neilltuo amser ar ei daith arwrol i lansio Her Llwybr Arfordir Ceredigion, a bod yr un cyntaf i gyflawni’r her. Fe gerddais innau’r holl ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru rai blynyddoedd yn ôl, ac roedd yn brofiad bendigedig y byddwn i’n annog pawb i gael blas arno.”

 

Pob math o fywyd gwyllt

 

Wrth roi cynnig ar her llwybr yr arfordir gellir gweld traethau penigamp a chilfachau tawel, pob math o fywyd gwyllt gan gynnwys yr haig fwyaf o ddolffiniaid trwynbwl yn Ewrop, tref i a phentrefi hanesyddol a mannau prydferth fel yr eglwys ym Mwnt o’r bedwaredd ganrif ar ddeg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru