Lansio hunangofiant y Dyn Lwcus

23/11/2016

Categori: Celfyddydau, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o actorion mwyaf adnabyddus Cymru yn datgelu’r frwydr ddewr ymladdodd ei wraig a chancr yn ei hunangofiant newydd a gyhoeddir yr wythnos hon.

Yn Hunangofiant Dyn Lwcus mae’r actor Hywel Emrys yn agor ei galon am frwydr ddewr ei wraig Liz a fu farw yn sgil cancr y llynedd, gan gyfleu ei brofiad yntau o golli rhywun mor agos i’r afiechyd creulon hwn.

 

"Roedd Liz yn fenyw unigryw" meddai Hywel, "Roedd hi’n gryf, yn ddewr ac yn llawn hiwmor iach – hyd yn oed yn ystod y cyfnod anodd hwnnw."

 

‘Rwy’n gobeithio hefyd bydd sôn am yr hanes mewn ffordd mor agored o fudd i bobl sydd yn mynd drwy’r un profiad’ meddai Hywel.

 

Derek

 

Yn fwyaf adnabyddus fel Derek, perchennog y Garej ar Pobol y Cwm, mae Hywel yn wyneb a llais  cyfarwydd drwy Gymru benbaladr. Mae hefyd wedi actio mewn degau o raglenni a ffilmiau eraill. Yn yr hunangofiant agos-atoch hwn, mae’r actor hoffus yn adrodd stôr o storïau a throeon trwstan difyr.

 

Ysgrifennu am farwolaeth ei wraig arweiniodd at ysgrifennu hunangofiant cyfan.

 

"Catharsis a drodd yn gyfrol" meddai Hywel, "Fe gollais i fy Nhad yn ifanc a dim ond atgofion niwlog sydd gen i ohono erbyn hyn felly rwy’n gobeithio drwy ysgrifennu’r gyfrol hon bydd yn gofnod i fy mhlant ohonai wedi i mi fynd".

 

‘Doniol a difyr’

 

Daw canmoliaeth eisoes i’r gyfrol gan un o’i gyfeillion a’r actor fyd-enwog, Ioan Gruffudd, a ddywedodd, ‘Dyma hunangofiant doniol a difyr – Hywel yw un o actorion mwyaf hoffus Cymru’.

 

Fe aned Hywel yng Nghaerfyrddin, yn fab y mans ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i blant Ffion a Sam.

 

Bydd lansiad y gyfrol yng nghaffi bar yr Hen Lyfrgell yn Nghaerdydd ar nos Fawrth y 29 o Dachwedd am 7 o'r gloch dan arweiniad Ieuan Rhys a cherddoriaeth gan Lisa Angharad.

 

Bydd ail lansiad yr wythnos ganlynol yng nghlwb rygbi’r Cwins yng Nghaerfyrddin ar nos Fawrth y 6ed o Ragfyr am 7 o'r gloch dan arweiniad yr actor Gwyn Elfyn.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru