Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor

20/02/2015

Categori: Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Hen chwareli ithfaen Trefor

Bydd cyfrol yn mynd ati i bortreadu bywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor yn cael ei lansio heno yn mhentref Trefor.

 

Mae'r gyfrol gan Robin Williams sy'n dwyn y teitl Y Gwaith a'i Phobl, wedi'i chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch, yn rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng nghanol yr ugeinfed ganrif. 

 

Dywedodd yr awdur Alun Jones fod yr awdur wedi llwyddo i greu darlun realistig o’r chwarel heb fynd i ramantu, "O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr awdur, dydi o ddim yn syndod fod y darlun at ei gilydd yn un cadarnhaol, a hynny heb fynd i ramanteiddio gwirion. Dydi o ddim yn syndod chwaith nad oes yr un o’r straeon digri’n stori ddifrïol. Ac mae o wedi llwyddo hefyd i gyfuno’r Gwaith a’r gweithwyr mewn modd sicr a chofiadwy, a hynny am nad gweithlu sydd yma, ond unigolion byw."

 

Mae’r gyfrol yn £7.50 a gellir ei phrynu yn www.gwales.com neu yn eich siop leol.  Cynhelir lansiad y gyfrol yng Nghanolfan Trefor heno am 7 o’r gloch.

 

Bydd cyfle i bobl gyfarfod gyda chyn-chwarelwyr i hel atgofion, gyda mynediad am ddim. Bydd holl freindal y gyfrol yn cael ei gyflwyno gan yr awdur i Ambiwlans Awyr Cymru, gyda’r teulu’n ddiolchgar i’r gwasanaeth hwnnw yn dilyn damwain i Tomos, ŵyr Robin a Nanw.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net