Lansio llyfr y mis i blant

24/02/2015

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfrinach Nana Crwca

Fel rhan o ddiwrnod y llyfr a gynhelir ar Fawrth y 5ed, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cynllun newydd ar gyfer Llyfr y Mis i Blant. 

 

"Rydym yn falch iawn o lansio’r cynllun newydd, cyffrous hwn mewn partneriaeth â llyfrwerthwyr a chyhoeddwyr Cymru,’ meddai Emma Evans ar ran y Cyngor Llyfrau. ‘Mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig o dda, a thros 50 o siopau yn ymuno â’r cynllun."

 

Mae Cyfrinach Nana Crwca, addasiad Gruffudd Antur o Gangsta Granny, nofel hynod boblogaidd David Walliams, yn cyrraedd siopau llyfrau Cymru yr wythnos hon, a dyma’r teitl a ddewiswyd gan y Cyngor yn Llyfr y Mis i Blant ar gyfer mis Mawrth.

 

Gwasg Atebol sy’n cyhoeddi’r nofel, ac mae’r addasiad Cymraeg penigamp yn siŵr o apelio at ddarllenwyr o bob oed. Hanes bachgen o’r enw Ben sy’n gorfod aros yn nhŷ ei nain bob nos Wener yw Cyfrinach Nana Crwca. Mae hi’n hen wraig gyffredin ym mhob ffordd, ond mae gan Nana Crwca gyfrinach arbennig iawn ... mae’n lleidr gemwaith rhyngwladol!

 

"Rydym yn bles iawn fod Cyfrinach Nana Crwca wedi’i ddewis yn Llyfr y Mis i Blant ar gyfer mis Mawrth," meddai Glyn Saunders Jones o gwmni Atebol. ‘Rydym yn croesawu’r cynllun hwn yn fawr. Dyma’r ymgyrch gyntaf o’i bath i roi sylw i lyfrau plant – mae hyn yn newyddion da iawn i’r diwydiant cyhoeddi a gobeithio y daw gwerthiant ychwanegol yn ei sgil."

 

Ychwanegodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, "Mae’n braf gweld cymaint o siopau yn rhan o’r cynllun. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch yn amlygu safon ac amrywiaeth y llyfrau sy’n cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd ar gyfer plant a phobl ifanc."

 

Cyhoeddir Cyfrinach Nana Crwca (£6.99) gan Atebol ac mae’r llyfr ar gael yn awr yn eich siop lyfrau leol neu ar gwales.com.

 

Ydych chi yn licio darllen?  @LlyfrauCymru yn rhoi cyfle i ti ennill tocyn llyfr gwerth £10 a chopi o Cyfrinach Nana Crwca. Cofiwch ddefnyddio'r hashnod #joiodarllen neu #dathludarllen wrth drydar!

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net