Lansio logo i ymgyrch Tyddewi

26/04/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant Gwledydd Prydain yn 2021 wedi lansio logo swyddogol.

Mae’r logo’n seiliedig ar batrwm Croes Dewi Sant sy’n cael ei ddefnyddio diolch i gefnogaeth Melin Tregwynt a ddatblygodd y dyluniad traddodiadol. Mae’r defnydd modern o’r patrwm yn ymdebygu i hashnod a fydd yn cyd-fynd ag ymgyrch #Tyddewi2021 a #StDavids2021 ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Dywedodd Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol yng Nghyngor Sir Penfro: “Bydd y logo trawiadol newydd hwn yn rhoi hwb pellach i hunaniaeth unigryw cais Tyddewi a Chantref Pebidiog, gan ei fod yn plethu treftadaeth naturiol ac adeiledig yr ardal gyda’r hanes hir o fasnachu dros y canrifoedd.

 

“Rydyn ni wedi cael adborth gwerthfawr gan y rheini sydd wedi dod i’n digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, ond rydyn ni’n dal yn awyddus i gael cymaint o bobl â phosib i gefnogi ein cais. Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth, mae croeso i chi wneud hynny drwy sianelau cyfryngau cymdeithasol Tyddewi 2021/St Davids 2021.”

 

Mae’r holl ddinasoedd ymgeisiol yn paratoi i gyflwyno eu ceisiadau swyddogol ddiwedd mis Ebrill a bydd y rhestr fer yn cael ei chyhoeddi yn yr haf. Caiff yr enillydd ei ddatgelu ym mis Rhagfyr. Bydd gwefan swyddogol yr ymgyrch yn cael ei lansio cyn bo hir hefyd.

 

Dangos cefnogaeth

 

I ddangos eich cefnogaeth i’r cais, gallwch hoffi tudalen yr ymgyrch ar Facebook www.facebook.com/StDavids2021 neu ddilyn @StDavids2021 ar Twitter. Gallwch hefyd rannu eich syniadau gyda thîm y cais drwy’r sianelau hyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru